Opinnäytetyö: 18–34-vuotiaat siiderikuluttajat eivät tunne suomalaista aitoa omenasiideriä - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: 18–34-vuotiaat siiderikuluttajat eivät tunne suomalaista aitoa omenasiideriä

Opinnäytetyö: 18–34-vuotiaat siiderikuluttajat eivät tunne suomalaista aitoa omenasiideriä

18.05.2020 15:58

Kotimaiset 18–34-vuotiaat siiderikuluttajat eivät tunteneet suomalaisen aidon omenasiiderin tuotemerkkejä, kotimaisia valmistajia tai saatavuutta vähittäismyynnissä, kertoo Bio- ja elintarviketekniikan koulutuksessa tehty opinnäytetyö. 

Kotimaiset 18–34-vuotiaat siiderikuluttajat eivät tunteneet suomalaisen aidon omenasiiderin tuotemerkkejä, kotimaisia valmistajia tai saatavuutta vähittäismyynnissä. Vastaajat olivat siiderikuluttajia, -harrastajia ja tulevia alan asiantuntijoita. Suomalaisten aitojen siiderien pientuottajien on joko yksin tai yhdessä etsittävä keinoja suomalaisen aidon siiderin tunnettavuuden ja saatavuuden parantamiseksi huomioiden tutkimuksessa esitetyt lisäarvotekijät. Tämä käy ilmi Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelija Harri Katajamäen Bio- ja elintarviketekniikan koulutuksessa tehdyssä Suomalaisen aidon omenasiiderin tuotekehitys -opinnäytetyössä.

Harri Katajamäki tutki suomalaisen aidon omenasiiderin tunnettavuutta ja sen kuluttajakohderyhmiä piensiiderituottaja Terissaari Oy:lle. Tutkimustulosten perusteella Terissaari Oy:n on löydettävä menetelmät ja kanavat suomalaisen aidon omenasiiderin markkinoinnin ja saatavuuden parantamiseksi, koska kyselytutkimuksessa 18–34-vuotiaat siiderikuluttajat eivät tunteneet suomalaista aitoa siideriä tuotteena.

Globaalia siideriteollisuutta ohjaavat 18–34-vuotiaat. Tuotteen markkinoinnin tärkeimpiä asioita ovat tunnettuus ja saatavuus. Kyselytutkimuksessa 18–31-vuotiaista siiderikuluttajista 70 % ei tuntenut suomalaisen aidon omenasiiderin tuotemerkkejä ja 55 % ei tuntenut sen kotimaisia valmistajia. Lisäksi kyselytutkimuksen 18–31-vuotiaista vastaajista 62 % ilmoitti, että suomalaista aitoa omenasiideriä ei ole saatavilla heidän asuinpaikkansa vähittäismyynnistä. Tärkeimpiä siiderin markkinointi- ja myyntikohderyhmiä sekä suurimpia siiderikuluttajia olivat 18–29-vuotiaat Suomessa ja 18–34-vuotiaat maailmalla sekä heidän muodostamansa sekaryhmät ja avo- ja avioparit.

Tutkimus oli ensimmäinen Suomessa ja Hämeen ammattikorkeakoulun Bio- ja elintarviketekniikassa tehty siiderin kuluttajakyselytutkimus. Se toteutettiin kokonaistutkimuksena, jossa kohdejoukkona oli 365 Hämeen ammattikorkeakoulun 18–60-vuotiasta Bio- ja elintarviketekniikan ja Puutarhatalouden insinööri ja hortonomi -opiskelijaa vuosikursseilta 2015–2018.

Lisätiedot:

Harri Katajamäki
opiskelija
0409632686
LinkedIn-profiili

Pekka Rantakylä
opinnäytetyön ohjaaja
pekka.rantakyla@hamk.fi

Johannes Vuorinen
opinnäytetyön tilaaja
Terissaari Oy
0405001215
terissaari@terissaari.fi

Opinnäytetyö kokonaisuudessaan Theseuksessa.