Opinnäytetyö: Banaaninlehdestä laastariksi – ensiapuopas kenialaiselle lapsiperheelle - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Banaaninlehdestä laastariksi – ensiapuopas kenialaiselle lapsiperheelle
äiti ja lapsi katsoo ensiapuopasta

Opinnäytetyö: Banaaninlehdestä laastariksi – ensiapuopas kenialaiselle lapsiperheelle

01.06.2020 11:06

Vapaaehtoistyössä ja sairaanhoitajaopintojen työharjoittelussa vietetty aika Keniassa osoitti tarpeen lasten ensiapuun suunnatulle ensiapuoppaalle.

Array

Hoitoon hakeutuminen voi olla köyhyysrajan alapuolella elävälle haasteellista. Lisäksi kehittymätön ensihoitojärjestelmä, huonokuntoiset tiet ja perheen matala tulotaso voivat viivästyttää tai jopa kokonaan estää hoitoon hakeutumisen. Nykyaikaiset, näyttöön perustuvat hoitomenetelmät jäävät etenkin köyhimmillä ja matalan koulutustason alueilla vanhojen uskomusten ja tietojen varjoon. Heikot ensiaputaidot ja tutkitun tiedon hankinnan vaikeus kohderyhmällä lisäsi tarvetta ensiapuoppaalle.

Salla Arvion ja Maarit Salmisen Hämeen ammattikorkeakoulussa osana sairaanhoitajan tutkintoa laatimassa opinnäytetyössä tavoitteena oli tukea Keniassa toimivan hyväntekeväisyysjärjestön toimintaa kehittämällä ensiapuopas paikallisten perheiden käyttöön englannin kielellä. Ensiapuoppaaseen on koottu yleisimmät lasten sairaudet, vammat sekä uusin ohjeistus lasten elvytyksestä. Tunnistamista ja hoitoa helpottamaan on kirjattu oireet, kotihoidon keinot ja merkit, jolloin tulee hakeutua sairaalahoitoon. Kirjallista tietopohjaa ja ymmärtämistä helpottamaan on lisätty havainnollistavia kuvia ja kaavioita. Ensiapuopas on räätälöity paikalliseen ympäristöön sopivaksi ja pyritty mahdollisuuksien mukaan antamaan keinoja, joilla hyödyntää luonnosta ja kotoa saatavia välineitä kotona hoidettavissa vammoissa ja sairauksissa. Esimerkiksi alueella kasvavien banaanipuiden lehtiä voi tutkitusti käyttää haavojen sidonnassa. Tavoitteena oli edistää lasten hyvinvointia olemassa olevin resurssein, vähentää tarttuvien tautien leviämistä sekä poissaoloja koulusta ja näiden kautta parantaa lasten tulevaisuuden näkymiä ja sosiaalisesti kestävää kehitystä.

Työn tilaajana toimi Makongenin kylässä, Keniassa toimiva suomalainen hyväntekeväisyysjärjestö Home Street Home. Järjestö toimii täysin lahjoitusvaroilla ja pyörittää aktiivisesti yli 20 projektia Kwalen kunnan alueella. Sen tavoitteena on perustaa oma turvakotikeskus, jossa toimii pieni sairaanhoitajan vastaanotto. Järjestö toimii lasten ja naisten oikeuksien sekä hyvinvoinnin edistämiseksi ja on auttanut jo yli 4 000 henkilöä. Vuonna 2018 järjestön ja vapaaehtoistyössä olleen toisen opinnäytetyön tekijän toimesta järjestettiin ensiapukoulutuspäivä, jonka tueksi opinnäytetyönä luotu ensiapuopas tehtiin.

Ensiapuoppaan avulla Home Street Home -järjestön on tarkoitus keventää perheiden taloudellista taakkaa ja laskea kynnystä hakeutua hoidon piiriin. Vanhojen uskomusten ja vanhentuneen tiedon päivittäminen näyttöön perustuviin menetelmiin edistyy vähitellen. Toimivan kehitysyhteistyön periaatteiden mukaisesti ensiapuoppaassa ei oteta kantaa uskontoon, kasvatukseen eikä politiikkaan. Järjestö aloitti ensiapuoppaan jakamisen kohderyhmälle toukokuussa 2020.

Opinnäyteyö kokonaisuudessaan Theseuksessa

Lisätiedot:

Salla Arvio
opiskelija
Hoitotyön koulutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
salla.arvio@gmail.com

Maarit Salminen
opiskelija
Hoitotyön koulutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
maaritsalminen2@gmail.com

Eeva-Liisa Pastinen
Hoitotyön lehtori
Hämeen ammattikorkeakoulu
eeva-liisa.pastinen@hamk.fi