Opinnäytetyö: Rautatieliikenteen häiriötilanteiden johtamista tulee kehittää strategisesta näkökulmasta - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Rautatieliikenteen häiriötilanteiden johtamista tulee kehittää strategisesta näkökulmasta
junaraide

Opinnäytetyö: Rautatieliikenteen häiriötilanteiden johtamista tulee kehittää strategisesta näkökulmasta

11.08.2020 15:11

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää suomalaista rautatieliikenteen häiriötilanteiden johtamismallia ja häiriötilannejohtamista strategisesta näkökulmasta, koska aihealueesta on tehty vähän selvityksiä.

Array

Häiriötilanteiden johtamismallia voidaan kehittää strategian, työntekijöiden osallistamisen, muutosjohtamisen, häiriötilanteiden systemaattisen analysoinnin sekä säännöllisen harjoittelun avulla. Nämä asiat käyvät ilmi Hämeen ammattikorkeakoulun Teknologiaosaamisen johtaminen -koulutuksen opinnäytetyössä, jonka Miika Koivisto on tehnyt osana ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää suomalaista rautatieliikenteen häiriötilanteiden johtamismallia ja häiriötilannejohtamista strategisesta näkökulmasta, koska aihealueesta on tehty vähän selvityksiä. Työssä nähtiin suurimpina kehityskohteina rautatieliikenteen häiriötilannejohtamisessa erillisen häiriötilannejohtamisen strategian puute, vuoropuhelun lisääminen strategisen ja operatiivisen tason välillä sekä riskienhallinnan keinojen hyödyntämisen tarve häiriötilanteiden johtamisen kehittämisessä. Työssä annettiin myös ehdotus päivitetyksi häiriötilanteiden johtamismalliksi ja suositeltiin erilaisten häiriötilannejohtamista tukevien asioiden ja teknologian käyttämistä toiminnassa.

Työn tilaajana oli rautatieliikenteen liikenteenohjauspalvelua tuottava Finrail Oy.

Lisätietoja:

Miika Koivisto
opiskelija
Teknologiaosaamisen johtaminen -koulutus
040 753 1670
miikakoivisto@msn.com
linkedin.com/in/miikakoivisto

Seppo Lampinen
Opinnäytetyön ohjaaja
Liikennealan lehtori
0503241888
seppo.lampinen@hamk.fi

Opinnäytetyö kokonaisuudessaan Theseuksessa.