Opinnäytetyö: Sähköautopalot yleistyvät – pelastuslaitosten varautuminen vielä puutteellista  - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Sähköautopalot yleistyvät – pelastuslaitosten varautuminen vielä puutteellista 
sähköauto latauksessa

Opinnäytetyö: Sähköautopalot yleistyvät – pelastuslaitosten varautuminen vielä puutteellista 

31.08.2020 15:06

Joonatan Suosalon opinnäytetyössä käsiteltiin pelastuslaitoksen varautumista sähköautopaloihin 
maanalaisissa pysäköintilaitoksissa ja laadittiin tilanteita varten kaksi eri ohjetta.

Array

Pienipäästöisiä käyttövoimaratkaisuja ja liikenteen päästöjen vähentämistä tuetaan voimakkaasti osana ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Sen vuoksi sähköautojen osuus autokannasta tulee kasvamaan lähivuosina. Kun autokanta sähköistyy, sähköautopalot tulevat olemaan entistä todennäköisempiä. 

Toistaiseksi Suomessa ei juurikaan ole kokemuksia sähköautopaloista. Sähköautopalot ovat kuitenkin aiheuttaneet pelastusalalla paljon keskustelua viime aikoina. Maailmalta saatujen kokemusten perusteella tiedetään, että sähköauton akkupalo on poikkeuksellisen vaikea  sammutettava. Lisäksi akkupalon tiedetään aiheuttavan tavanomaisesta autopalosta poikkeavia kemiallisia altisteita. 
 
Joonatan Suosalon teknologiaosaamisen johtaminen –koulutukseen tehdyssä opinnäytetyössä käsiteltiin pelastuslaitoksen varautumista sähköautopaloihin maanalaisissa pysäköintilaitoksissa. Työssä laadittiin teoreettinen viitekehys sähköautopaloista ja  niiden haasteista. Tämän lisäksi laadittiin Euroopan eri pelastuslaitoksiin kyselytutkimus, jolla kartoitettiin eri kaupunkien kokemuksia ja ohjeistuksia sähköautopaloista. 
 
Opinnäytetyön mukaan sähköautopalojen aiheuttamat keskeiset haasteet  on tunnistettu pelastusalalla. Kuitenkaan kaluston ja koulutuksen näkökulmasta näihin tilanteisiin ei olla vielä kaikilta osin varauduttu riittävästi. Etenkään maanalaisissa tiloissa tapahtuviin sähköautopaloihin ei ole olemassa vakiintuneita toimintamalleja. 
 
Teoreettisen viitekehyksen ja kyselytutkimuksen pohjalta laadittiin pelastustoimen käyttöön kaksi  eri ohjetta koskien sähköautopaloja maanalaisissa pysäköintilaitoksissa. Ensimmäinen ohje 
käsittelee pelastustoiminnan johtamista tällaisissa tilanteissa. Toinen ohje koskee puolestaan latauspisteiden paloturvallista sijoittamista maanalaisiin pysäköintilaitoksiin. 
 
Lisätiedot
 
Joonatan Suosalo 
Opiskeilja, teknologiaosaamisen johtaminen 
040 584 2645 
joonatan.suosalo(at)gmail.com 
 
Mika Vartiainen 
Opinnäytetyön ohjaaja, konetekniikan yliopettaja 
Hämeen ammattikorkeakoulu 
040 352 4568 
mika.vartiainen(at)hamk.fi 

Opinnäytetyö kokonaisuudessaan: www.theseus.fi