Opinnäytetyö selvitti Hämeenlinna taskussa -sovelluksen käyttöä - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö selvitti Hämeenlinna taskussa -sovelluksen käyttöä
Hämeenlinna taskussa -mobiiilisovellus

Opinnäytetyö selvitti Hämeenlinna taskussa -sovelluksen käyttöä

09.11.2020 13:19

Hämeenlinnan kaupungin ajankohtaisista asioista ja palveluista tiedottavan Hämeenlinna taskussa -mobiilisovelluksen käyttäjät hyödyntävät ahkerimmin sovelluksen kirjastokorttia, tapahtumakalenteria ja lukevat tiedotteita kaupungin ajankohtaisista asioista.

Array

Hyödyllisimpinä toimintoina koetaan liikkumiseen ja liikenteeseen, kulttuuriin ja vapaa-aikaan liittyvät palvelut ja toiminnot. 85 prosenttia vastaajista piti sovellusta selkeänä ja helppokäyttöisenä.

Nämä tiedot käyvät ilmi Hämeen ammattikorkeakoulun Älykkäät palvelut digitaalisessa toimintaympäristössä -koulutusohjelman opinnäytetyöstä, jonka Janne Orkola on tehnyt osana insinöörin ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Älylaitteiden yleistymisen myötä osa kunnista on ottanut käyttöön oman kuntasovelluksen, jolla kunnat auttavat, opastavat ja osallistavat kuntalaisia. Mobiilisovellusten odotetaan edistävän kuntien toimintatapoja ja kehittävän palveluiden tuotantotapoja. Opinnäytetyössä tehdyn selvityksen mukaan Suomessa vain vajaalla 15 prosentilla kunnista on käytössään kuntalaisille suunnattu mobiilisovellus. Hämeenlinnassa Hämeenlinna taskussa -sovelluksen ensimmäinen, nyt käytössä oleva versio julkaistiin keväällä 2019, ja sen on ladannut noin 2000 käyttäjää. Sovellus kehitettiin HAMKin ja Hämeenlinnan kaupungin yhteisessä SÄIHKY-hankkeessa vuosina 2018-2019.

Opinnäytetyön mukaan Hämeenlinna taskussa -sovelluksen käyttäjälähtöisesti kartoitetut tarpeet vastaavat hyvin myös muiden kuntien käytössä olevia kuntasovelluksia. Mobiilisovellusten suurimmat haasteet liittyvät kuntalaisille kohdistettujen helppojen ja oikeaan palvelutarpeeseen kohdistettujen sisältöjen tarjoamiseen ja kuntalaisten osallistamiseen mobiilisovellusten avulla.

Tulokset pohjautuvat kaikille kuntalaisille avoimeen kyselyyn, jossa tiedusteltiin miten käyttäjät kokevat nykyisen sovelluksen ja millaisia tarpeita heillä olisi uuden sovelluksen osalta. Kysely toteutettiin 8.5.–7.6.2020- välisenä aikana ja siihen vastasi 90 henkilöä.

Tänä syksynä Hämeenlinnan kaupungin hallinnoimassa ja Valtiovarainministeriön rahoittamassa Kaupunki Taskussa-hankkeessa on ryhdytty toteuttamaan uutta versiota Hämeenlinna Taskussa -mobiilisovelluksesta. Janne Orkolan opinnäytetyössä kerätty palaute antaa suuntaa uuden version kehitystyölle erityisesti sisältöjen ja sovelluksen käytettävyyden kannalta. Sovelluksen kehitystyön tekee myös tällä kertaa HAMK.

Lisätiedot:

Janne Orkola
Projektipäällikkö, Hämeenlinnan kaupunki
Opiskelija, Älykkäät palvelut digitaalisessa toimintaympäristössä -koulutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
040 869 6294
janne.orkola(at)hameenlinna.fi, LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/janneorkola/

Iivari Kunttu
opinnäytetyönohjaaja, tutkijayliopettaja
HAMK Smart -tutkimusyksikklö
Hämeen ammattikorkeakoulu
050 4622 692
iivari.kunttu(at)hamk.fi

Opinnäytetyö kokonaisuudessaan.