Opinnäytetyö selvitti opinto- ja uraohjauksen suurimpia haasteita - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö selvitti opinto- ja uraohjauksen suurimpia haasteita

Opinnäytetyö selvitti opinto- ja uraohjauksen suurimpia haasteita

09.11.2020 13:52

Opinto- ja uraohjauksen tulee vastata nopeaan muutokseen ja sen tueksi on tarpeellista kehittää digitaalisia työkaluja, todetaan Sanna Valovuoren opinnäytetyössä.

Opinto- ja uraohjauksen suurimmat muutokset ja haasteet koskevat opiskelijoiden identiteetin kehittymistä, tulevaisuuden opintopolkuja, ohjauksen oikea-aikaisuutta, eettistä vastuuta, uutta osaamisjärjestelmää sekä psyykkisten taitojen korostumista tulevaisuudessa. Myös yleinen työelämän murros ja lisääntynyt jatkuvan oppimisen tarve tuovat haasteita opinto- ja uraohjaukseen. Teknologia mahdollistaa opintojen tarjoamisen laajalle joukolle ja oppimisympäristöt keräävät tietoa oppimisprosessista.  Teknologian käytössä ja kehittämisessä korostuvat eettisyys, opiskelijoiden digitaaliset taidot, oppimisanalytiikka, opetuksessa käytössä olevat ohjelmat sekä teknologiayritysten osaamisalat.

Nämä tiedot käyvät ilmi Hämeen ammattikorkeakoulun Älykkäät palvelut digitaalisessa toimintaympäristössä-koulutuksen opinnäytetyössä, jonka Sanna Valovuori on tehnyt osana ylemmän ammattikorkeakoulun insinööritutkintoa.

Opinnäytetyön tavoitteena oli etsiä opinto- ja uraohjauksen suurimmat haasteet ja muutokset, selvittää millaista teknologiaa on olemassa ja käytössä opinto- ja uraohjauksessa sekä miten voi ottaa oppia aiemmista aiheeseen liittyvistä hankkeista. Työssä on käsitelty myös teknologian ja tekoälyn käyttöön liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tutkimusaineisto on teorian lisäksi kerätty haastattelemalla ohjausalan ammattilaisia sekä tutustumalla teknologiayrityksiin ja haastattelemalla heidän edustajiaan.

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Älykäs ohjaus, tekoäly asiakaslähtöisessä opinto- ja uraohjauksessa -hanke, joka pyrkii kehittämään digitaalisia työkaluja opinto- ja uraohjaukseen. 

Lisätiedot:

Sanna Valovuori
opiskelija, Älykkäät palvelut digitaalisessa toimintaympäristössä -koulutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
050-3590488
sanna.valovuori@gmail.com

Niilo Korhonen
opinnäytetyön ohjaaja, lehtori
0504369930
niilo.korhonen@hamk.fi

Opinnäytetyö kokonaisuudessaan.