Opinnäytetyö: Toimintamalli päivystävien palomestareiden osaamisen kehittämiseksi - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Toimintamalli päivystävien palomestareiden osaamisen kehittämiseksi

Opinnäytetyö: Toimintamalli päivystävien palomestareiden osaamisen kehittämiseksi

03.01.2020 12:21

Päivystävien palomestareiden osaamisen taso on keskiössä, kun arvioidaan pelastuslaitosten suorituskykyä. Opiskelija Olli Heikkilä laati Teknologiaosaamisen johtaminen –koulutuksessa opinnäytetyönään osaamisen hallinnan suunnitelman Kanta-Hämeen pelastuslaitokselle.

Suunnitelma perustuu Heikkilän tekemään osaamiskartoitukseen, jossa nousivat esille jokaisen henkilökohtainen vastuu omasta oppimisestaan, toimintaympäristön muutoksien aiheuttama koulutustarve sekä tietojärjestelmä- ja johtokeskusosaamisen kehittäminen.

Kehittämistyö jakaantui kolmeen vaiheeseen: osaamisen määrittely, osaamisen nykytilan kartoitus ja kehittämissuunnitelman laadinta. Osaamiskartoitus perustuu kyselyyn (102 vastausta) ja kaikkien 11 päivystävän palomestarin haastatteluun. Osaamiskartoitusten yhteydessä käytettiin tietotesteihin sähköistä Moodle-oppimisympäristöä. Osaamisen kehittämisen tavoitteena on ottaa Moodle-oppimisalusta jokapäiväiseen käyttöön osaamisen varmistamiseksi.

Työn tilaajana on Kanta-Hämeen pelastuslaitos. Kehittämistyön tuloksia ei voi sellaisinaan hyödyntää muissa pelastuslaitoksissa, mutta osaamiskartoitusta voi muuttaa muihin pelastuslaitoksiin sopivaksi.

Lisätietoja:

Olli Heikkilä
opiskelija, Teknologiaosaamisen johtaminen
0468105581
heikkila.o@gmail.com

Tapio Väisänen
Opinnäytetyön ohjaaja
tapio.vaisanen@hamk.fi

Opinnäytetyö Theseuksessa.