Opinnäytetyö: Varhaiskasvatuksen leikkiympäristöjen kehittäminen lisäsi merkittävästi aikuisten halua leikkiä - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Varhaiskasvatuksen leikkiympäristöjen kehittäminen lisäsi merkittävästi aikuisten halua leikkiä
leikkinurkkaus

Opinnäytetyö: Varhaiskasvatuksen leikkiympäristöjen kehittäminen lisäsi merkittävästi aikuisten halua leikkiä

05.08.2020 09:54

Hyvin muotoiltu fyysinen leikki- ja oppimisympäristö vaikuttaa konkreettisesti lasten leikkimiseen ja leikkiin sitoutumiseen. Leikkiin kutsuva ympäristö lisäsi myös aikuisten osallistumista lasten leikkeihin merkittävällä tavalla.

Array

Hyvin muotoiltu fyysinen leikki- ja oppimisympäristö vaikuttaa konkreettisesti lasten leikkimiseen ja leikkiin sitoutumiseen. Leikkiin kutsuva ympäristö lisäsi myös aikuisten osallistumista lasten leikkeihin merkittävällä tavalla.  
 
Näin käy ilmi Hämeen ammattikorkeakoulun Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä -koulutuksen opinnäytetyössä, jonka Hanne Nyman on tehnyt osana ylemmän ammattikorkeakoulun tutkintoa. Opinnäytetyössä kuvataan päiväkotien leikki- ja oppimisympäristöjen kehittämistä Sipoon kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. 
 
Ajatus liian valmiista leikkiympäristöstä on istunut varhaiskasvatuksen henkilöstön asenteissa sitkeästi ja leikin kehittämisessä on painotettu lapsen omaa mielikuvitusta. Lasten leikkiympäristöt  ovat jääneet tästä syystä usein aneemisiksi ja askeettisiksi. Kuitenkin leikkiympäristön tutkijat ovat 
pystyneet todentamaan, että fyysisellä ympäristöllä on merkitystä lasten kokonaisvaltaisen  kehittymisen ja kehityksen kannalta. Tila, materiaalit ja välineet vaikuttavat lasten leikin  kehittymiseen, itse leikkiin ja lasten vertaissuhteisiin. Sipoon varhaiskasvatuksessa toteutettu  kehittämistyö osoittaa, että edellä mainituilla tekijöillä on suurta vaikuttavuutta myös aikuisten  työtapaan, toteutettavaan pedagogiikkaan, motivaatioon sekä työniloon. 
 
Päiväkodeissa tehty konkreettinen kehittämistyö osoitti, että haasteellisena pidetty  leikkiympäristön kehittäminen on mahdollista toteuttaa niin, että säilytetään tasapaino valmiiksi  jäsennellyn ympäristön, sen muunneltavuuden ja lasten osallisuuden toteutumisen välillä. 
 
Lisätiedot
Hanne Nyman 
Varhaiskasvatuksen kouluttaja, lastentarhanopettaja, opiskelija 
Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä -koulutus 
Hämeen ammattikorkeakoulu
044-5928921 
info@hannelandia.fi 
https://www.facebook.com/Hannelandia/ 
 
Pirjo Seddiki 
Opinnäytetyön ohjaaja 
Yliopettaja, Muotoilun koulutus 
Hämeen ammattikorkeakoulu
0505745282 
pirjo.seddiki@hamk.fi 

Opinnäytetyö kokonaisuudessaan Theseuksessa
Opinnäytetyöhön liittyvä video YouTubessa.