Koulutusta 3D-teknologioiden hallintaan - Hämeen ammattikorkeakoulu
Koulutusta 3D-teknologioiden hallintaan

Koulutusta 3D-teknologioiden hallintaan

11.02.2020 12:46

Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu sekä LUT-yliopisto tarjoavat Teollisuuden huippuosaaja -täydennyskoulutusta, jossa käydään läpi 3D-suunnittelun periaatteita, rakenteiden käyttäytymistä, optimointia sekä analysointia.

Array

3D-teknologiat sisältävät joukon nopeasti kehittyviä moderneja valmistustekniikoita, jotka mahdollistavat kustannustehokkaan ja kehittyneen tuotteen valmistuksen. Materiaalia lisäävässä valmistustekniikassa eli 3D-tulostuksessa ainetta lisätään tuotteeseen kerroksittain. Tekniikka mahdollistaa onttoja, verkkomaisia sekä muotoilullisesti monimuotoisia rakenteita.

3D-tulostusta voidaan hyödyntää tuotekehitysprosessin työkaluna, mutta se voi joissain tapauksissa olla kilpailukykyinen valmistustekniikka piensarjavalmistukseen asti. Tuotesuunnittelun tukena hyödynnetään uusimpia 3D-virtuaalityökaluja, kuten FEM, AR- ja VR -tekniikat sekä 3D-skannaus. Näiden modernien 3D-teknologoiden hallintaan on nyt tarjolla koulutusta kehittyville asiantuntijoille.

Kehity teollisuuden huippuosaajaksi

Kone- ja tuotesuunnittelussa teknologioiden kehittymisen seuranta on yritysten kilpailukyvyn elinehto. Tähän tarpeeseen Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu sekä LUT-yliopisto vastaavat tarjoamalla 15 opintopisteen laajuista Teollisuuden huippuosaaja -täydennyskoulutusta. Maksuton koulutus valmentaa henkilöitä uusimpien digitaalisten tekniikoiden erityishaasteisiin ja mahdollisuuksiin tuotesuunnittelussa. Koulutuksen aikana käydään läpi 3D-suunnittelun periaatteita, rakenteiden käyttäytymistä, optimointia sekä analysointia. Koulutuksessa opitaan 3D-tulostuksen tekniikoita, tutustutaan virtuaalityökaluihin sekä perehdytään 3D-kappaleen valmistamiseen käytännössä.

Selvitä, miten tuotettasi voidaan kehittää 3D-teknologian avulla

Teollisuuden huippuosaaja -koulutus on suunnattu ensi sijassa työelämässä toimiville kone- ja tuotesuunnittelun ammattilaisille ja se on mahdollista suorittaa työn ohessa. Koulutus toteutetaan pääosin verkko-opintoina 17.4. – 6.11.2020, jonka tueksi järjestetään yhteensä viisi lähiopetuskertaa. Lähiopetuspäivät koostuvat luennoista, asiantuntijapuheenvuoroista, sekä henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittymiseen liittyvästä oppimistehtävästä ja omavalintaisen projektityön ohjauksesta. Tavoitteena on, että osallistuja tuo oman tuotteen tai kappaleen kehitettäväksi koulutukseen kuuluvana tuotekehitysprojektina.

Vuodelle 2021 on suunnitteilla myös uusia aiheeseen liittyviä toteutuksia ja niistä tiedotetaan HAMKin sivuilla.

Euroopan sosiaalirahastoVipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logoEuroopan Sosiaalirahaston rahoittama Teollisuuden huippuosaaja (Chief Expert in Engineering CCE) -hanke (1.4.2019 – 1.5.2021) tähtää teollisuuden insinööritaitojen ajanmukaistamiseen. Hämeen ammattikorkeakoulun, Laurea-ammattikorkeakoulun sekä Lappeenrannan – Lahden teknillisen yliopiston LUT:n yhteistyönä rakennetaan ja pilotoidaan em. koulutuskokonaisuutta.