Raitiotietekniikan täydennyskoulutusta alan ammattilaisille - Hämeen ammattikorkeakoulu
Raitiotietekniikan täydennyskoulutusta alan ammattilaisille
Junarata

Raitiotietekniikan täydennyskoulutusta alan ammattilaisille

20.03.2020 16:04

HAMK vastaa osaamistarpeeseen toteuttamalla ainutlaatuisen suomenkielisen raitiotiealan täydennyskoulutusohjelman, jonka tavoitteena on tarjota raitiotiealan uusille ja vanhoille toimijoille sekä asiantuntijoille osaamisen vahvistusta ja päivitystä. Nyt huippusuositusta koulutuksesta järjestetään neljäs toteutuskerta alkaen lokakuussa 2020.

Array

KOHDERYHMÄ

Koulutus on suunnattu ensisijassa pikaraitio-/raitioteiden parissa toimiville suunnittelu- ja työnjohtotehtävien ammattilaisille, kaupunkien raitiotiehankkeissa toimiville ja alan hankinnoista vastaaville ammattilaisille. Suositeltavaa on, että osallistujalla on vähintään 6 kk työkokemus ratatoimialueen suunnittelu-, työnjohto- tai kunnossapitotehtävistä.

KOULUTUSAIKA JA -PAIKKA

Koulutukseen sisältyy kuusi koulutuspäivää 28.10.2020 – 11.2.2021 klo 8.45 –15.45 Hämeen ammattikorkeakoululla, Riihimäellä.

Koulutus järjestetään etäyhteydellä, jos Koronatilanne ja vallitsevat olosuhteet niin vaativat.

 

SISÄLTÖ

Koulutus antaa hyvän teknisen perehdytyksen raitiotieradan suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon keskeisiin kysymyksiin.
1. MOD Päällysrakenteet ja kisko, 28.10.2020
2. MOD Raitiotieradan vaihteet ja radan laitteet, 11.-12.11.2020
3. MOD Raitiotieradan ohjaava suunnittelu ja jatkuvakiskoraiteen tekeminen, 13.1.2021
4. MOD Raitiotieradan kunnossapito ja huolto, 10.-11.2.2021

Katso tarkemmat sisällöt ja osaamistavoitteet koulutusesitteestä.

KOULUTTAJA

Raitiotietekniikan asiantuntija Pentti Myllymäki, jolla on vuosikymmenten kokemus rautateiden, metron ja raitiotien uudisrakentamisen ja kunnossapidon parissa mm. ratainsinöörinä VR:ltä sekä rata- ja infrapäällikön tehtävistä HKL:ltä. Myllymäki toimii myös konsulttina käynnissä olevissa kaupunkiraideliikenne -hankkeissa.

OSALLISTUMISMAKSU

Osallistumismaksu 1 950 € + alv 24 % sis. sähköisen luentomateriaalin, kahvitarjoilut ja todistuksen.

ILMOITTAUTUMINEN

Ilmoittautuminen 12.10.2020 mennessä osoitteessa: www.hamk.fi/ilmoittaudu

OPETUSMENETELMÄT

Koulutukseen kuuluu ennakkotehtäviä ja aitoon kohteeseen pohjautuva oppimistehtävä, jotka hyväksytysti suoritettuaan oikeuttaa 6 opintopisteen laajuiseen todistukseen. Kaikki koulutukseen osallistuneet saavat osallistumistodistuksen.

LISÄTIEDOT

Työelämäpalveluiden suunnittelija Marja Savolainen, puh. 040 749 3818, marja.savolainen@hamk.fi