Robotiikan lukio-opintoja voi sisällyttää ammattikorkeakoulututkintoon - Hämeen ammattikorkeakoulu
Robotiikan lukio-opintoja voi sisällyttää ammattikorkeakoulututkintoon
robotin ja ihmisen kädet koskettavat

Robotiikan lukio-opintoja voi sisällyttää ammattikorkeakoulututkintoon

11.12.2020 14:19

HAMKin yhteistyö toisen asteen kanssa tiivistyy. Riihimäen lukiossa alkaa syksyllä 2021 robotiikan opintokokonaisuus, joka on mahdollista sisällyttää osaksi korkeakouluopintoja Hämeen ammattikorkeakoulussa. Opiskelijoille mahdollisuus on valtakunnallisesti katsottuna poikkeuksellisen laaja.

Array

Riihimäen lukiossa alkaa syksyllä 2021 robotiikan opintokokonaisuus, joka on mahdollista sisällyttää osaksi korkeakouluopintoja Hämeen ammattikorkeakoulussa (HAMK) niin kutsuttuina AHOT-opintoina (aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen). Viidentoista opintopisteen suuruinen robotiikan opintokokonaisuus on mahdollista sisällyttää kaikkiin HAMKin AMK-tutkintoihin. Myös yksittäisiä opintojaksoja voidaan hyväksilukea.

”Opiskelijoille tämä mahdollisuus on valtakunnallisesti katsottuna poikkeuksellisen laaja. Muualla Suomessa robotiikkaopintoja saa hyväksiluettua joitakin opintopisteitä, mutta missään muualla ei ole tarjolla kokonaista opintokokonaisuutta”, Robotiikkakampuksen kehittämisjohtaja Esa Santakallio sanoo.

Robotiikkaopintojen hyväksilukeminen HAMKissa tarjoaa Riihimäen lukion opiskelijoille mahdollisuuden jo lukio-opintoja suunnitellessa miettiä omaa polkuaan korkea-asteelle.

”HAMKin yhtenä strategisena tavoitteena on tiivistää yhteistyötä toisen asteen kanssa, ja lukio-opintojen ahotointi on yksi keino sujuvoittaa toisen ja kolmannen asteen välistä nivelvaihetta. Nyt opiskelijat voivat huomioida asian jo hakiessaan lukioon”, HAMKin koulutuksen kehittämispäällikkö Pirjo Kuisma sanoo.

Riihimäen kaupunki tarjoaa ainoana kuntana Suomessa varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmiin perustuvaa robotiikkaopetusta päiväkodista lukion loppuun saakka ja on valinnut robotiikan yhdeksi strategiansa kärkihankkeista.

”Mahdollisuus sisällyttää robotiikkaopintoja osaksi korkeakouluopintoja on tärkeä virstanpylväs Riihimäen robotiikan opetuksessa. Ennen kaikkea tämä on hieno tilaisuus opiskelijoillemme, ja olemme erittäin iloisia, että voimme sen heille nyt tarjota”, Robotiikkakampuksen projektipäällikkö Samu Ylönen toteaa.

Riihimäellä on kehitetty robotiikan opetuksen koulutuksellista jatkumoa yhteistyössä Riihimäen lukion, Hyria koulutus Oy:n ja HAMKin kanssa. Lisäksi kehitystyöhön ovat osallistuneet paikallinen elinkeinoelämä sekä Turun, Oulun ja Tampereen yliopistot. Riihimäellä robotiikanopetuksen ja elinkeinoelämän välistä kehitystyötä koordinoi Riihimäen kaupunkiin elokuun alussa perustettu Robotiikkakampus kehittämisyksikkö.

Riihimäki on lähes 30 000 asukkaan kaupunki Kanta-Hämeessä. Robotiikkaopetus käynnistyi Riihimäellä vuonna 2014. Robotiikka nähdään Riihimäellä tulevaisuuden yleissivistyksenä, ja sitä opetetaan kaikille oppilaille varhaiskasvatuksesta alkaen. Robotiikkaopinnot ovat osa useita oppiaineita ja aiheeseen perehdytään myös laaja-alaisissa opintokokonaisuuksissa.

HAMK on monialainen ja työelämälähtöinen korkeakoulu, jossa on 27 amk-tutkintokoulutusta, 10 ylempää amk-tutkintokoulutusta sekä ammatillinen opettajakorkeakoulu. Koulutuksista kahdeksan on englanninkielisiä. HAMKin seitsemästä kampuksesta kuusi sijaitsee Kanta-Hämeessä ja yksi Etelä-Pirkanmaalla.

Lisätietoja:

Esa Santakallio, kehittämisjohtaja, Robotiikkakampus, Riihimäen kaupunki, 040 330 4450, esa.santakallio@riihimaki.fi
Samu Ylönen, projektipäällikkö, Robo oppii -hanke (ESR), Riihimäen kaupunki, 040 548 7715, samu.ylonen@riihimaki.fi
Pirjo Kuisma, koulutuksen kehittämispäällikkö, koulutuksen tukipalvelut, HAMK, 040 503 0455, pirjo.kuisma@hamk.fi

Riihimäen lukion verkkosivu.