Säätiö jakoi tutkimusapurahoja   - Hämeen ammattikorkeakoulu
Säätiö jakoi tutkimusapurahoja  

Säätiö jakoi tutkimusapurahoja  

26.05.2020 12:27

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö on myöntänyt yhden Nuoren tutkijan 5000 euron apurahan ja yhden Työtä luovat, arkea helpottavat, yhteiskunnan ongelmia ratkaisevat innovaatiot –apurahan, joka on suuruudeltaan 3000 euroa. 

Nuoren tutkijan apurahan saa Eetu Kivirasi Turengista väitöstutkimukseensa Understanding effects of the laser powder bed process to weldability of the additively manufactured metal parts. 

Metallitulosteiden kysyntä on kasvanut merkittävästi teollisuudessa, joten laadunvarmistukselle ja kappaleiden liitettävyydelle on suurta kysyntää. Tarve ymmärtää prosessiparametrien vaikutus kappaleen laatuun ja liitettävyyteen on lisääntynyt. Kivirasin tutkimuksessa selvitetään tulostusparametrien vaikutusta tulostettujen metallikappaleiden huokoisuuteen ja tiheyteen prosessimonitoroinnin avulla, sekä selvitetään miten nämä vaikuttavat kappaleiden liitettävyyteen eri hitsausmenetelmillä. 

Työtä luovat, arkea helpottavat, yhteiskunnan ongelmia ratkaisevat innovaatiot –apurahan saa Milan Gautam Riihimäeltä tutkimukseensa nimeltä Quantitative scientific analysis of proof of concept solution of gypsum board screwing with collabo-rative robot.  

Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida testisarjan avulla kehitettävän konseptin toimivuus. Konseptissa toteutetaan kipsilevyjen ruuvaaminen yhteistyörobotin avulla. Tutkimustyön tuloksista kirjoitetaan vertaisarvioitu artikkeli. 

Lisätietoja

Jyrki Miettunen 
Asiamies 
Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö 
(jyrki.miettunen(at)hamk.fi 
 

Aira Lappalainen 
sihteeri 
Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö 
aira.lappalainen(at)hamk.fi 
www.hakkts.fi  
eetu.kivirasi(at)hamk.fi 
milan.gautam(at)hamk.fi