SOSTRA -hanke pilotoi pehmeiden taitojen osaamismerkkejä 15.1-1.5.2020 - Hämeen ammattikorkeakoulu
SOSTRA -hanke pilotoi pehmeiden taitojen osaamismerkkejä 15.1-1.5.2020

SOSTRA -hanke pilotoi pehmeiden taitojen osaamismerkkejä 15.1-1.5.2020

17.01.2020 10:52

SOSTRA (Soft Skills Training and Recruitment of Adult Educators) -hankkeen sivuille on nyt avattu mahdollisuus suorittaa osaamismerkkejä viidentoista eri pehmeän taidon osalta, kuudella eri kielellä. Hankkeen kohderyhmänä ovat aikuiskouluttajat, esimiehet ja HR-henkilöstö (rekrytoijat).

 

 

 

 

 

 

SOSTRA-hankkeen tavoitteena on tunnistaa pehmeiden taitojen tarve ja merkitys eurooppalaisessa aikuiskoulutuksessa. Hanke tekee yhteistyötä digitaalisen ja osaamispohjaisen koulutuksen yhdistämiseksi pehmeiden taitojen kehittämiseen eurooppalaisen aikuiskoulutuksen alalla ja se on rahoitettu Euroopan komission tuella, ERASMUS + -ohjelmasta.

Hanke esittelee uuden mallin kehittää pehmeiden taitojen osaamista tai saada tunnustusta olemassa olevalle osaamiselle. Mallina käytetään digitaalisin osaamismerkein ohjautuvan oppimisen mallia. Aikuiskouluttajan pehmeät taidot nähdään siirrettävinä ominaisuuksina ja taitoina. Nämä taidot mahdollistavat harmonisen ja tehokkaan vuorovaikuksen niin ihmisten välisessä, kuin oman itsensä ja sosioemotionaalisessa kommunikoinnissa, sekä kaikessa yhteistyössä.

Hankesivustolle on nyt avattu mahdollisuus suorittaa osaamismerkkejä kuudella eri kielellä (englanti, suomi, espanja, italia, puola, romania). Sivustolta löydät myös opiskelumateriaaleja ja podcasteja kaikkien viidentoista pehmeän taidon osalta (toisten kunnioittaminen, avoin suhtautuminen moninaisuuteen, empaattisuus, kehittymisen motivointi, luovuus, kriittinen ajattelu, intohimo ja itsensä motivoiminen, eettisyys, osallisuus, itsetuntemus, positiivinen asenne, rehellisyys, aktiivinen kuuntelu, sopeutuvuus ja tiedustelun taito).

Lisätietoja hankkeesta ja osaamismerkkien suorittamisesta löydät hankkeen sivuilta:

WWW.SOSTRA.EU

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU