SOSTRA hanke tunnustanut yli 120 aikuiskouluttajan pehmeiden taitojen osaamista - Hämeen ammattikorkeakoulu
SOSTRA hanke tunnustanut yli 120 aikuiskouluttajan pehmeiden taitojen osaamista

SOSTRA hanke tunnustanut yli 120 aikuiskouluttajan pehmeiden taitojen osaamista

01.10.2020 14:01

SOSTRA -hankkeen aikana kehitetty osaamiseen perustuva ja avoin merkkipohjainen prosessi oli joustava ja henkilökohtainen tapa parantaa pehmeitä taitoja. Hankkeessa pyrittiin edistämään aikuiskouluttajien osaamisen kehittämistä, sekä lisäämään kouluttajien ja HR henkilöstön tietoisuutta pehmeistä taidoista.

 Syyskuussa päättynyt Erasmus+ KA2 Strateginen kumppanuushanke keskittyi pehmeiden taitojen parantamiseen ja on selvästi nähtävissä, että tämä aihe tarvitsee avoimempaa vuoropuhelua kaikilla tasoilla. Projekti on herättänyt keskustelua siitä, mikä on pehmeiden taitojen tarve, miten ne luokitellaan ja miten niitä opetetaan. Taitoja on melko vaikea ymmärtää syvemmällä tasolla ja nähdä eroja pätevyyden, taitojen ja tietojen välillä. Hankkeen aikana tunnistettiin 15 projektimaille tärkeintä pehmeää taitoa ja luotiin digitaalinen oppimisprosessi, jonka avulla kohderyhmät saivat tunnistaa aiemmat taitonsa ja osaamisensa, sekä hankkia uusia taitoja ja tietoja.

Pilotointiprosessi keväällä 2020 lisäsi tietoisuutta digitaalisista merkinnöistä ja pehmeiden taitojen kehittämisestä. Pilotoinnin aikana 123 aikuiskouluttajaa ympäri Eurooppaa suoritti 274 digitaalista osaamismerkkiä ja sai tunnustusta pehmeiden taitojen osaamisesta kuudella eri kielellä. Osaamismerkkejä pystyi suorittamaan pilotoinnin aikana 15 eri pehmeän taidon osalta, mutta materiaalit ovat vielä hyödynnettävissä vähintään kaksi vuotta hankkeen päättymisestä (30.9.2022 asti) hankesivustolla www.sostra.eu.

Hankkeen taustaa

Kumppanit kuudesta maasta (Suomi, Espanja, Italia, Puola, Romania ja Romania) aloittivat Erasmus+ KA2 Strategisen kumppanuushankkeen syksyllä 2018. Hankkeen päätavoitteena oli luoda innovatiivinen tapa yhdistää digitaaliseen tunnustamiseen perustuvan oppimisen lähestymistavat ja pehmeiden taitojen osaamisen kehittäminen eurooppalaisen aikuiskoulutuksen alalla.

Hankkeen kohderyhmät olivat aikuiskouluttajat, koulutusorganisaatioiden henkilöstöhenkilökunta, koulutusorganisaatioiden johtajat, yrityksen sisäiset kouluttajat ja päättäjät paikallisella, alueellisella, kansallisella ja Euroopan tasolla. Hanke oli käynnissä 1.10.2018-30.9.2020

 

Hankepartnerit:

  • HAMK University of Applied Sciences, School of Professional Teacher Education, Finland, Project Coordinator
  • Formacion Para El Desarrollo E Insercion, Sociedad Limitada, Spain
  • Universidad De Cordoba, Spain
  • Fondazione Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca, Italy
  • Orange Hill Sp. Z o.o., Poland
  • Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente Timisoara Asociatia, Romania

The Soft Skills Training and Recruitment of Adult Educator – SOSTRA -hanke on Erasmus+ rahoitteinen KA2 Strategiset kumppanuushankkeet, aikuiskoulutus hanke joka toteutettiin 1.10.2018-30.9.2020 välisenä aikana. HAMK koordinoi tätä kuuden Eurooppalaisen toimijan yhteistyöhanketta.