Tampereen Tilapalvelut voitti Tiedolla johtaja 2020 -palkinnon - Hämeen ammattikorkeakoulu
Tampereen Tilapalvelut voitti Tiedolla johtaja 2020 -palkinnon

Tampereen Tilapalvelut voitti Tiedolla johtaja 2020 -palkinnon

18.11.2020 07:46

Yhteistyökumppanimme Tampereen Tilapalvelut on voittanut Tiedolla johtaja 2020 -palkinnon organisaatiokategoriassa. Tiedolla Johtaja 2020 -organisaatio on omalla toimialallaan edelläkävijä tiedolla johtamisessa. HAMK Smart on saanut olla mukana tässä kehitystyössä vuoden 2018 kesästä alkaen. Kehitystyö on ollut antoisaa molemmille ja vienyt myös HAMK Smartin osaamista tiedolla johtamisessa kiinteistöjen ylläpidossa seuraavalle tasolle.

Petri Mölsä pitelemässä Tiedolla johtaja 2020 -palkintoa
Tampereen Tilapalveluiden toimitusjohtaja Petri Mölsä

Tampereen Tilapalvelut Oy tuottaa julkisten kiinteistöjen rakennushanke- ja ylläpitopalveluita. Tiedolla johtaja 2020 -raati perustelee valintaa seuraavin sanoin: ”Tampereen Tilapalvelut on ottanut merkittäviä kehitysharppauksia lyhyessä ajassa ja integroineet tiedolla johtamisen osaksi strategiaa. Systemaattinen tiedolla johtamisen arkkitehtuuri ja prosessi on luotu. Henkilöstö on alusta saakka osallistettu mukaan muutoksen läpivientiin. Merkittäviä tiedolla johtamisen kehityshankkeita on käynnissä mm. robotiikkaan ja tekoälyyn liittyen.”

Tilapalvelut on ollut edelläkävijä tiedolla johtamisessa ja kehitystyötä on tehty pitkäjänteisesti. HAMK Smart on saanut olla tässä mukana ja toimia asiantuntijana erilaisissa kehityshankkeissa. Datan kerääminen ja jalostaminen tietämykseksi mahdollistaa kiinteistöjen hoidon tehostamisen ja esimerkiksi energiankulutuksen pienentämispotentiaali on erittäin merkittävä. Tiedolla johtamisen toteuttaminen käytännössä edellyttää uusia teknologisia ratkaisuja ja toimintatapojen muutosta.

”Tampereen Tilapalvelut Oy on ollut meille upea kumppani ja uskon, että yhteistyöstämme ovat hyötyneet molemmat osapuolet. Asiantuntijamme ovat päässeet kehittämään asioita oikeassa ympäristössä ja toisaalta he ovat tukeneet osaamisellaan Tampereen Tilapalveluiden osaamista. Pitkäjänteinen yhteistyö on mielestäni edellytys tulokselliseen toimintaan” toteaa HAMK Smart -tutkimusyksikön johtaja Jukka Pulkkinen.

HAMK Smart on tehnyt Tilapalveluiden kanssa yhteistyötä useissa eri projekteissa, joista merkittävimmäksi on muodostumassa vuoden 2020 alussa alkanut ÄlyKaupunki, jossa edistetään vähähiilisyyttä hyödyntämällä tekoälyä. Projektissa tehdään erilaisia vähähiilisyyttä edistäviä pilotteja, joihin Tilapalvelut antaa erilaisia rakennuksia käyttökohteeksi Tampereen osalta. Tiedolla johtamisen työkaluja on tässä yhteydessä hyödynnetty hiilijalanjäljen karkottamiseen.

”Tilapalveluiden kanssa yhteistyötä tehdessä olemme päässeet mukaan kehitysprojekteihin, joiden kautta olemme pystyneet kehittämään omaa IoT-teknologiaosaamistamme ja kiinteistöhallinnan kokonaisuuden hahmottamista.” kertoo HAMK Smartin ratkaisuasiantuntija Atte Partanen.

ÄlyKaupungin lisäksi olemme tehneet yhteistyötä 6Aika – Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa, jossa kehitetään energiatehokasta asumista ja nollaenergiarakentamista. HAMK Smart oli mukana Tampereen kaupungin datan keräämisen ja IoT-ratkaisujen suunnittelussa.

ROTWALLI – Matala kynnys sisäilman haltuun ottamiseen -projektissa taas kehitettiin sisäilmaprosessia entistä sutjakkaammaksi ja pilotoitiin tarvittavat ICT-työkalut. HAMK Smart oli mukana suunnittelemassa prosessin kokonaisuuden datamallin rakennetta.

”HAMKin teknologinen osaaminen on korkealla tasolla ja heidän kanssaan työskentely on tuonut meille selkeää lisäarvoa. Haluamme tehdä hankkeita yhdessä myös jatkossa”, kuvaa Tilapalveluiden toimitusjohtaja Petri Mölsä yhteistyötä. 

 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU