Tukea rahoitushakemusten tekoon pienille maaseudun yrityksille - Hämeen ammattikorkeakoulu
Tukea rahoitushakemusten tekoon pienille maaseudun yrityksille
Hämeen ammattikorkeakoulu

Tukea rahoitushakemusten tekoon pienille maaseudun yrityksille

01.06.2020 20:55

Hämeen ammattikorkeakoulussa on alkanut uusi Boost Häme –hanke, jonka tavoitteena on koronakriisistä kärsivien maaseudun yritysten sparraaminen, elinvoiman säilyttäminen ja tiedottaminen eri kriisirahoitustukimahdollisuuksista. Yrityksiä autetaan myös tekemään toimintansa näkyväksi digitaalisessa ympäristössä.

Array

Koronatukirahoituksien ohjeet muuttuvat tiuhaan ja ovat haastavia, etenkin pienille maaseudun yrityksille. Boost Häme -hanke tarjoaa tähän apua ja keskittyy alkuvaiheessaan yritysten elinvoimaisuuden ylläpitämiseen ja selviämiseen kriisitilanteesta.

Koronalla on kauaskantoiset vaikutukset yritysten toimintaan myös poikkeustilan päätyttyä. Aktiivisella viestinnällä ja tiedottamisella kohderyhmälle sekä toimijoiden verkostoitumisella on suuri merkitys. Hankkeessa luodaankin toimijoiden kesken vahvat verkostot, joissa mahdollistetaan vertaistuki kriisitilanteessa.

Kun akuutein neuvontavaihe on päättynyt, on tärkeää saada maaseudun toimijat huomioimaan, kuinka heidän yrityksensä ja palvelunsa löytyvät digitaalisessa maailmassa. Yrityksien kannustaminen toimintansa jatkuvaan kehittämiseen auttaa heitä lisäksi ennakoimaan tilanteita ja olemaan näin valmiimpia mahdollisiin uusiin poikkeuksellisiin tilanteisiin. Pelkkä digitaalisten työkalujen valmentaminen ei ole kuitenkaan riittävää, vaan tarvitaan myös tietoa vastuullisuudesta, markkinoinnista ja myynnistä huomioiden koko palvelumuotoiluketju. Boost Häme -hanke tarjoaa yhteistyössä muiden toimijoiden (kehittämisyhtiöt, rahoittajat, yrittäjäyhdistykset jne.) ja hankkeiden kanssa valmennusta sekä tietoa myös näihin tarpeisiin.

Lisätiedot:

Heidi Kerkola
projektipäällikkö
Boost Häme – elinvoimaa ja uutta liiketoimintaa maaseudulle –hanke
Hämeen ammattikorkeakoulu
0503410263
heidi.kerkola@hamk.fi

www.hamk.fi/boosthame

Tilaa hankkeen tiedottava uutiskirje.

Boost Häme – elinvoimaa ja uutta liiketoimintaa maaseudulle on Maaseuturahaston rahoittama hanke, joka kestää 31.11.2021 saakka.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU