Tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta etsimässä - Hämeen ammattikorkeakoulu
Tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta etsimässä

Tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta etsimässä

08.06.2020 17:52

Tutkimusyksikkömme yliopettaja Leena Nikander pohtii tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta juuri ilmestyneessä Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeen blogisarjan kolmannessa kirjoituksessa.

Lue lisää ja tutustu samalla hankkeen toimintaan: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminnan-blogi/tulevaisuusorientoitunutta-uraohjausta-etsimassa/

Ohjaus tulevaisuuden työhön -hankkeessa (ESR) kehitetään ja mallinnetaan tulevaisuusorientoitunutta uraohjausta ja uraohjauksellista pedagogiikkaa korkeakouluissa sekä korkeakouluverkostossa. Hankkeen yhtenä näkökulmana on tekoälyn ja oppimisanalytiikan hyödyntäminen ohjaustyössä ja sen kehittämisessä. Hanketta koordinoi XAMK ja osatoteuttajina toimivat Centria, Haaga-Helia, HAMK, TAMK ja Turun AMK. Toteutusaika 01.09.2019 – 31.08.2021 ja osarahoittajana Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU