Tutkimusapurahoja haettavana helmikuun ajan - Hämeen ammattikorkeakoulu
Tutkimusapurahoja haettavana helmikuun ajan

Tutkimusapurahoja haettavana helmikuun ajan

04.02.2020 13:11

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö jakaa apurahoja Kanta-Hämeen ja Etelä-Pirkanmaan alueita tukeviin tutkimushankkeisiin.

Apurahojen hakuaika alkaa 1.2.2020 ja päättyy 28.2.2020 klo 16.00. Apurahat ovat vapaasti kaikkien haettavissa ja apurahoja jaetaan seuraavin kriteerein:

1) Nuori tutkija: Haettavana 5000 euron apuraha tai apurahoja Hämeen ammattikorkeakoulun toiminta-aluetta tukevan tai aluetta hyödyntävän tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukemiseen.

2) Työtä luovat, arkea helpottavat, yhteiskunnan ongelmia ratkaisevat innovaatiot: haettavana 3000 euron apuraha tai apurahoja. Apurahat kohdennetaan Hämeen ammattikorkeakoulun toiminta-alueella uusia toimintamalleja ja uutta liiketoimintaa edistäviin innovaatioihin. Erityisesti toivotaan hakemuksia, jotka liittyvät ammatilliseen osaamiseen, biotalouteen tai teknologiasovelluksiin, mukaan lukien ohutlevyteknologia tai älykkäät palvelut.

Apurahaa haetaan säätiön hakulomakkeella. Lomake ja ohjeet ovat saatavilla säätiön sivuilla, osoitteessa www.hakkts.fi. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti ja tietosuojalain 1050/2018 mukaisesti. Saapuneita hakemuksia ei palauteta.

Säätiön hallitus päättää apurahan saajista 19.3.2020. Päätökset ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse.

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö on perustettu vuonna 1997 seitsemäntoista yrityksen ja yhteisön toimesta. Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Hämeen ammattikorkeakoulun toiminta-alueen taloudellista kehitystä, tutkimusta ja tuotekehitystä.

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja ja muita varoja sekä myöntää stipendejä ja apurahoja ammattikorkeakoulun piirissä harjoitettavaan toimintaan. Säätiö voi myöntää erityisiä tunnustuspalkintoja oman alansa huomattavien löytöjen tai keksintöjen tekijöille.

Lisätietoja:

Jyrki Miettunen 
asiamies, Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö
040 538 1681
jyrki.miettinen@hamk.fi

Aira Lappalainen
sihteeri, Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö
040 734 4503
aira.lappalainen@hamk.fi