Variksenmarjoja ja älyrehua karjalle - Hämeen ammattikorkeakoulu
Variksenmarjoja ja älyrehua karjalle

Variksenmarjoja ja älyrehua karjalle

07.01.2020 09:43

Variksenmarjoissa elävistä bakteereista löydetty antibakteerinen proteiinin osa eli peptidi voi olla uusi keino lypsylehmien utaretulehduksen ehkäisemiseksi.

Maataloustieteen päivillä Helsingissä 8.-9.1. esillä olevassa Hyvää karjalle -tutkimushankkeessa selvitetään, miten infektioita estävää antibakteerista yhdistettä voitaisiin käyttää hyväksi lehmien utareita suojaavassa vedinkastoaineessa lypsämisen yhteydessä. Tavoitteena on kehittää uusi vedinkastotuote.

Aiemmassa tutkimuksessa on todettu variksenmarjasta löydetyn peptidin purevan erityisen hyvin materiaaleihin tiukasti kiinnittyviin bakteeriperäisiin kerrostumiin eli biofilmeihin. Biofilmeissä kasvavat bakteerit ovat huomattavasti vastustuskykyisimpiä antibiooteille kuin vapaasti kasvavat bakteerit. Niistä kehitetäänkin jo sairaalainfektioiden ehkäisemiseksi bakteerien tarttumiselta suojaavaa pinnoitetta katetrien päällystämiseksi.

Älyä rehun varastointiin ja kansainvälinen digipaalitietokanta

Kansainvälisesti verkottuneessa Hyvää karjalle -tutkimushankkeessa on toisena tavoitteena edistää hyvälaatuisen säilörehun tuottamista. Tarkoitus on laatia säilörehuvaraston lämpötilajakauman 3D-malli sekä kehittää uudenlainen sauvasensori lämpötilan jatkuvaa seurantaa varten. Lämpötilaseurannalla parannetaan rehun laadun ennakoitavuutta ja siten karjan ruokinnan ennakoivaa suunnittelua. Lisäksi Digipaali-hankkeessa kehitettyä järjestelmää päivitetään tavoitellen kansainvälistä digipaalitietokantaa.

”Hyvää karjalle – laatua säilörehuun sensoriseurannalla ja navetan mikrobit kuriin luonnonpeptideillä” hanketta koordinoi Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikkö ja mukana toteuttajina ovat Hämeen ammattikorkeakoulu ja Luonnonvarakeskus. Hankkeen innovaatioryhmässä on mukana maatalousyrityksiä neljästä maakunnasta, ProAgria Itä-Suomi, eläinlääkäreitä sekä yritysjäseninä Quanturi Oy, Mtech Digital Solutions Oy ja Chain Antimicrobials Oy. Kansainvälisinä yhteistyökumppaneina on virolaisia, itävaltalaisia, hollantilaisia ja italialaisia tutkijoita ja toimijoita.

Kyseessä on EIP-AGRI-hanke, joissa alkutuottajat ja tutkijat ratkaisevat yhdessä maa- ja metsätaloutta koskevia ongelmia.

Lisätietoja:

Ilpo Pölönen
Tutkijayliopettaja
Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK Bio –tutkimusyksikkö,
040 830 5984,
ilpo.polonen@hamk.fi

Tuija Kallio
Projektitutkija
Oulun yliopisto
Kajaanin yliopistokeskus, Mittaustekniikan yksikkö
050 346 8908
tuija.kallio@oulu.fi

Lisätietoa Maataloustieteen päivät -tapahtumasta.