Yhteistyöllä voimaa aluekehitykseen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Yhteistyöllä voimaa aluekehitykseen
Ystävät katsomassa auringonlaskua

Yhteistyöllä voimaa aluekehitykseen

03.07.2020 13:59

Kokeilemalla kehittäminen on jatkuvaa, nopeaa ja tarkoituksenmukaista oppimista. Projektin suunta määräytyy sen mukaan, mitä on opittu, johtaen seuraaviin kokeiluihin, joista syntyvä uusi tieto voi puolestaan synnyttää uutta liiketoimintaa. Juuri päättyneen WhatsUp 2.0 – yritys-korkeakouluyhteistyön vahvistaminen käytännöllisillä kokeiluilla -hankkeen tavoitteina oli kehittää Kanta-Hämeen alueella toimivia yrityksiä yhdessä tehtävien helppojen ja nopeiden kokeilujen kautta. Toteuttamistapoina käytettiin hackathoneja ja erilaisia kokeilumalleja yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. 

Array

Hankkeen toteuttaminen poikkeustilanteen aikana

WhatsUp 2.0 -hanke käynnistyi vuoden 2020 alussa. Koronavirustilanne aiheutti suuria muutoksia maaliskuun puolessa välissä, viikkoa ennen ensimmäistä hackathonia. Ensimmäinen hackathon jouduttiin peruuttamaan kokonaan, sillä niin pikaisella aikataululla ei olisi ehtinyt rakentamaan uutta, verkkoon sopivaa toimintamallia. Huhtikuun aikana toteutettiin kuitenkin kaksi onnistunutta hackathonia verkossa ja ennen koronavirustilannetta ehdittiin järjestämään Pilvenmäen ravi- ja valmennuskeskuksen kanssa onnistunut livetapahtuma. 

Koronavirustilanne ajoi projektitiimin täysin uudenlaisten haasteiden eteen ja alkuperäisiä suunnitelmia jouduttiin muokkaamaan tilanteen mukaisesti. Alunperin hackathonit oli tarkoitus järjestää yhteistoimintatiloissa FORZAssa ja PARKKI Business Parkissa. Verkkoon hyppääminen oli loppujen lopuksi hieno oppimistilanne, sillä HAMKissa ei ole aiemmin toteutettu etänä vastaavanlaisia tapahtumia. Haasteena verkkototeutuksissa oli kasvokkaisviestinnän puuttuminen osallistujien kesken, joka on olennainen osa hackathonien toimintamallia. Haasteista huolimatta yhdessä HAMK Design Factoryn kanssa, hackathoneista saatiin onnistuneet kokonaisuudet. 

Poikkeustilanteen vuoksi rahoittaja myönsi hankkeelle kuukauden jatkoajan, jotta tarvittavat tulokset saataisiin toteutettua laadukkaasti. Hankkeen rahoitti Hämeen liitto. 

Hankkeen tulokset

Hankkeen tärkeimmäksi anniksi muodostui eri hankkeiden ja toimijoiden välinen tiivis yhteistyö. Esimerkiksi hackathoneissa toimeksiantajina toimivat Riihimäen kaupunki ja KaaKau Oy, Foxa Oy ja Pilvenmäki.

Hackathonien lisäksi hankkeessa toteutettiin seitsemän eri kokeilua. Joukossa oli niin sovelluskehitystä, pelimoottorikehitystä kuin strategia- ja kehitystyötä. Sovelluskehityksessä tehtiin yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa melonnassa käytettävä vesisuunnistussovellus, visuaalinen tuki asiakkaiden ohjaamiseen Omaolo-palveluun ja harrastevälineisiin ja osaamiseen liittyvä resurssipankki matkailualan yritysten väliseen yhteistyöhön. Yhtenä mielenkiintoisena projektina tuotettiin Vankilamuseolle 3D-mallinnus naisvangista, joka on nähtävillä museolla elokuun loppuun asti. Strategia- ja kehitystyössä olivat olennaisena osana mukana HAMKin hevostradenomiopiskelijat, ja HAMK Bio -tutkimusyksikkö. Heidän kanssaan työstettiin monipuolisesti Pilvenmäen strategiaa, hevosalan alueellisen asiantuntijaverkoston kehittämistä. Koronavirustilanne oli olennainen osa myös kokeiluja, sillä Pilvenmäen toimintoja monipuolistettiin koronavirustilanteen vuoksi, sillä raviradan ollessa suljettu, kehitettiin lähiruokapalvelua ja studiolähetyksiä verkossa! 

Hankkeen loppuraportti toteutettiin WUPBook-ohjekirjan muodossa, joka on lyhyt opas hackathonien ja kokeiluiden järjestämiseen oppilaitos ja yritysmaailman yhteisiin tarpeisiin. Pääset WUPBookiin tästä. Katso myös Kymmenen kohdan pikaopas hackathonien järjestämiseen!

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Minna Tarkkala
e-mail: minna.tarkkala@hamk.fi

WhatsUp 2.0 -hankkeen verkkosivulle

Toteutusaika: 1.1. – 31.5.2020
Rahoittaja: Hämeen liitto

Keskeiset yhteistyötahot: HAMK Bio, HAMK Design Factory, Hevosalan liiketoiminnan koulutusohjelma, Pilvenmäen ravirata ja valmennuskeskus, Forssan seudun Hippos ry, Kansallismuseo / Hämeenlinnan Vankilamuseo, Hämeen luonto- ja liikuntamatkailun teemaryhmä, Fenix Ohjelmapalvelut Oy, Vanajavesikeskus, Hämeenlinnan kaupunki, Hämeenlinnan Terveyspalvelut, Riihimäen kaupunki, KaaKau Oy, Foxa Oy, PYÖRÄ -hanke, Forssan ammatti-instituutti, Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, Ideascout Oy, PARKKI Business Park, FORZA