Yli 80 prosenttia HAMKista valmistuneista tyytyväisiä tutkintoonsa - Hämeen ammattikorkeakoulu
Yli 80 prosenttia HAMKista valmistuneista tyytyväisiä tutkintoonsa
tutkintotodistus ja ruusu

Yli 80 prosenttia HAMKista valmistuneista tyytyväisiä tutkintoonsa

11.03.2020 07:15

Valtaosa, 82 prosenttia, Hämeen ammattikorkeakoulusta valmistuneista on vähintäänkin melko tyytyväisiä tutkintoonsa. Verrattuna kaikkien ammattikorkeakoulujen vastauksiin, HAMKin opiskelijat antoivat valtakunnallista keskiarvoa hiukan paremman arvosanan väittämiin suosittelisin koulutustani muille” ja tutkinto tarjosi eväitä yrittäjäksi ryhtymiseen.” 

Array

Myös HAMKista valmistuneiden työllisyystilanne on vastausten perusteella erittäin hyvä: viiden vuoden kuluttua valmistumisesta työttömänä oli vain yksi prosentti. Jo valmistumishetkellä 71 prosenttia oli vakituisessa (50 prosenttia) tai määräaikaisessa (21 prosenttia) kokopäivätyössä.  

Luvut selviävät valtakunnallisesta AMK- ja ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneille suunnatusta uraseurantakyselystä, johon vastasi 8535 ammattikorkeakouluista vuonna 2014 valmistunutta. HAMKista vastaajia oli 340, mikä oli reilu kolmannes kyselykutsun saaneista. Uraseurantakyselyn tuloksia pääsee tarkastelemaan tästä. 

Valtakunnallinen julkistusseminaari tänään Vantaalla 

Myös koko ammattikorkeakoulukentällä AMK-tutkinnon viisi vuotta sitten suorittaneet ovat tyytyväisiä AMK-tutkintoonsa ja työllisyystilanne on erittäin hyvä – viisi vuotta valmistumisesta vain vajaat kaksi prosenttia on vailla työtä. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ja sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittaneiden työttömyys on vieläkin alhaisempi.  

Tyytyväisyys tutkintoon on vahvassa yhteydessä siihen, miten hyvin vastaaja pystyy hyödyntämään AMK:ssa hankkimaansa osaamista nykyisessä työssään ja miten työ vastaa vaativuustasoltaan ammattikorkeakoulutusta. Valmistuneista 73 prosenttia arvioi tutkintonsa antaneen riittävät valmiudet työelämään ja 82 prosenttia uskoo työnantajien arvostavan heidän suorittamaansa tutkintoa. Alakohtaiset ja tutkintojen väliset erot ovat kuitenkin merkittäviä. 

Tuloksista keskustellaan tänään Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen ry ja AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön -hankkeen järjestämässä Tietoa ja taitoa työelämään ja työelämästä -seminaarissa Vantaalla Seminaarissa tuloksia tarkastellaan erityisesti jatkuvan oppimisen, koulutuksen työelämärelevanssin sekä työllistymisen ja yrittäjyyden näkökulmista. Hanke tuottaa lisää tietoa ja analyyseja niiden valmistuessa  tälle sivustolle.

AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön  –hankkeen tarkoituksena on vahvistaa ja kehittää kaikkien ammattikorkeakoulujen uraseurantatiedon keräämistä ja tiedon jakamista korkeakoulujen henkilöstölle, opiskelijoille ja ulkoisille sidosryhmille. Kysely järjestettiin nyt toista kertaa. 

Hanketta ovat toteuttamassa Turun ammattikorkeakoulu, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Rahoittajana on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Euroopan sosiaalirahasto. 

Lisätietoja 

Jaana Kullaslahti 
tutkijayliopettaja 
Hämeen ammattikorkeakoulu 
040 5878201 
jaana.kullaslahti@hamk.fi