HAMKO: ”Olen entistäkin vastuullisempi” - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMKO: ”Olen entistäkin vastuullisempi”
HAMKOn maskotti hamsteri haalarimerkkien päällä

HAMKO: ”Olen entistäkin vastuullisempi”

11.01.2021 08:22

Opiskelijakunta HAMKO täyttää tänä vuonna 25 vuotta ja on monessakin mielessä kasvanut aikuiseksi. Haastattelimme kolmea keskeistä toimijaa ja rakensimme heidän puheistaan yhden kuvitteellisen HAMKOn äänen.

Array

Teksti ja kuva: Jaana Siljamäki

”Sanoisin, että toiminnassani mukana olevat opiskelijat ovat entistä valveutuneempia yhteiskunnallisesti. He tulevat mukaan niin sanotusti oikeista syistä. He ovat myös valmiimpia työskentelytapoihin ja ymmärtävät politiikkaa.

Toisaalta aktiivien lukumäärä vähenee. Vapaaehtoisia on vaikea löytää, sillä monet kokevat paineita opiskelusta, työssäkäynnistä ja opintopistekertymän seuraamisesta. Haluaisin opinnollistaa opiskelijakuntatoimintaa, se voisi olla yksi ratkaisu.

Uusi strategiani heijastelee opiskelijakunnan muutosta. Sen mukaan olen entistäkin vastuullisempi. Oppilaskunta on toki alusta saakka kantanut sosiaalista vastuuta, ollen heikomman puolesta puhuja, opiskelijan aseman ja myös sosiaalisen kanssakäymisen edistäjä. Nyt pyrin ottamaan huomioon entistä paremmin ulkopuolisen maailman ja yhteiskunnallisen kehityksen, mikä tarkoittaa esimerkiksi ekologisen vastuuntunnon lisääntymistä. Otan vakavasti nämä asiat, sillä minulla on myös laissa määriteltyjä tehtäviä.

Mitä se merkitsee, että olen jo 25-vuotias… No, ainakin, että sitä historiaa alkaa jo olla, on karttunut tietoa, taitoa ja osaamista, pystyn vaikuttamaan muihinkin asioihin kuin mitä laki määrää.

Itsetuntoni on kehittynyt.

Koen myös, että minulla on vaikutusvaltaa, sillä yhteyteni eri organisaatioihin toimii.

Viime vuosi oli eräänlainen edunvalvonnan supervuosi. Koronatilanteesta huolimatta toimin yllättävän hyvin ja lähinnä jouduin perumaan fyysisiä kokoontumisia. Tiedottamista on ollut paljon ja opiskelijoiden yhteydenottoja on ratkottu enemmän kuin aikaisemmin. Ehkä tästä poikkeusajastakin johtuen opiskelijat ovat hakeutuneet enemmän vertaistensa seuraan.

Eniten minua kiinnostaa opiskelijoiden hyvinvointi, kaikin puolin. Haluan tietää, millaisia he meillä HAMKissa ovat, miksi he ovat tänne tulleet, miten he pärjäävät. Opiskelijat ovat tietenkin iso joukko ja mukaan mahtuu hyvin erilaisia ihmisiä, mutta myös ”isoveljeni” SAMOKin (Suomen opiskelijakuntien liitto) tietojen perusteella jonkinlainen käsitys on muodostunut. Meillä on esimerkiksi opiskelijoita laajasti ympäri Suomea eivätkä he siis välttämättä asu opiskelupaikkakunnalla.

Tämä aiheuttaa tietysti minulle myös haasteita, sillä yksi tärkeä tehtäväni on luoda yhteisöllisyyttä. Yritän jatkuvasti löytää siihen uusia keinoja.

Haluan olla uutta oppiva, kuunteleva, aktiivinen ja helposti lähestyttävä. Haluaisin kehittyä siinä, että yhä useampi opiskelija tulisi jäseneksi. Alle puolet tällä hetkellä liittyy, mutta tässä en poikkea valtakunnallisesti, vaan järjestäytymisaste on itse asiassa keskimääräistä parempi.

Näkisin, että opiskelijat ovat kyllä rauhoittuneet tämän neljännesvuosisadan aikana. Alkoholi- ja bilekulttuuri on muuttunut, ja varsinkin se, miten siitä puhutaan. Normaalina vuonna järjestän muutamat bileet, mutta se ei ole päätoimintaani. Haluan edistää opiskelijakulttuuria ja viihteellä on oma tärkeä roolinsa, mutta ei ole ollut enää aikoihin tärkeää kulkea halvan keskikaljan perässä.

Nyt tammikuussa alkoi uusien luottamushenkilöideni toimikausi, mistä saan aina uutta virtaa. Tärkeitä toiveitani tulevaisuuden suhteen ovat ammattikorkeakoulujen rahoituksen turvaaminen ja tasa-arvoistaminen yliopistoihin nähden, opinto-ohjauksen kehittäminen keskeyttämisen vähentämiseksi, kansainvälisten opiskelijoiden maahantulon ja myös Suomeen jäämisen helpottaminen sekä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon muuttaminen maisteri-AMK -titteliksi. Se lisäisi YAMK-tutkinnon painoarvoa. Monet eivät vieläkään tiedosta, että se vastaa yliopiston maisteritutkintoa ja on usein opintopisteiltään jopa sitä laajempi.

Loppuvuonna aion kuitenkin myös juhlia kunnolla, kun se 25 vuotta tulee täyteen.”

Juttua varten on haastateltu HAMKOn toiminnanjohtaja Aleksi Kurvia, ohjauksen ja opiskelukyvyn asiantuntija Emma Kokkosta ja hallituksen puheenjohtaja Sakari Vitikkaa.

HAMKO – Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

Syntyi: 10.12.1996

Tehtävä: Opiskelijakunta, kaikkien HAMKin opiskelijoiden edunvalvoja.

Tärkeitä etappeja: Lakisääteinen asema v. 2005 AMK-lain uudistuksen myötä. Edunvalvonnan onnistumisia mm. se, että opintotukea saa edelleen myös toiseen korkeakoulututkintoon ja AMK-opiskelijoiden pääsy YTHS:n terveydenhuollon piiriin 1.1.2021 alkaen.

Maskotti: HAMKO-hamsteri.

Motto: Just se mitä tarvitset.