Eri oppilaitokset alkavat kehittää maatalousalan koulutusta - HAMK
Eri oppilaitokset alkavat kehittää maatalousalan koulutusta
Ihmisiä traktorin edessä

Eri oppilaitokset alkavat kehittää maatalousalan koulutusta

27.09.2021 14:37

Maatalousalan koulutusta kehitetään koulutuslaitosten välisenä yhteistyönä. Tulevaisuuden maanviljelijät -hanketta koordinoidaan Hämeen ammattikorkeakoulun Mustialan kampuksen opetusmaatilalta käsin.

Array

Maatalous on keskeisessä asemassa, kun etsitään ratkaisuja ilmastonmuutoksen aiheuttamiin uhkiin, energia- ja kiertotalouden kysymyksiin sekä hiilen sidontaa edistäviin asioihin. Hämeen ammattikorkeakoulu koordinoi Tulevaisuuden maanviljelijät -hanketta, jossa kuusi maatalousalan ammattikorkeakoulua ja kolme toisen asteen oppilaitosta kehittävät yhdessä opetusta, oppimateriaaleja ja opetusmaatilojen toimintaa.

Pitkän tähtäimen tavoitteena on edistää kestävää tuotantoa ja oppilaitosyhteistyötä sekä soveltaa kokeilukulttuuriajattelua maatalousalan oppilaitosten toiminnassa. Toimijoiden tietotaitoa lisätään ravinteiden kierrätyksestä, kestävistä energiaratkaisuista, kiertotaloudesta sekä ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta.

Lisäksi rakennetaan asiantuntijaverkostoa sekä kehitetään pedagogiikkaa ja opetusmaatilojen toimintakulttuuria. Pedagogisen kehittämisen myötä rakennetaan toiminnallisen ja aktivoivan oppimisen malli sekä sitä palveleva oppimateriaalin ja oppimistilanteiden tuotantotapa. Tuotoksina ovat esimerkiksi virtuaaliretkikonsepti, oppimisaihioita eri teemoihin, opetusmaatilojen autenttisia data-aineistoja sekä aineistojen keruu- ja käsittelymalleja. Opetusmaatilojen kehittämisessä tähdätään kokeilukulttuurin merkityksen oivaltamiseen rakentamalla erilaisia teemaan liittyviä kokeita ja kokeiluita.

Tulevaisuuden maanviljelijät on yksi hankkeista, joita maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa maatalousalan koulujen ja opetusmaatilojen toiminnan kehittämiseksi osana Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaa 2020–2022. Hanke käynnistyi elokuun alussa ja se kestää vuoden 2022 loppuun. Hankkeen tekemistä voi seurata verkkosivujen kautta osoitteessa http://bit.ly/tulevaisuudenmaanviljelijat.

Lisätiedot

Outi Vahtila
Projektikoordinaattori, Tulevaisuuden maanviljelijät -hanke
Hämeen ammattikorkeakoulu
outi.vahtila@hamk.fi
050 0121 261