Harvemmmin opiskeltujen kielien saatavuus korkeakouluissa laajenee - Hämeen ammattikorkeakoulu
Harvemmmin opiskeltujen kielien saatavuus korkeakouluissa laajenee
Kivako-logo

Harvemmmin opiskeltujen kielien saatavuus korkeakouluissa laajenee

28.04.2021 10:07

KiVAKO-hankkeen avulla korkeakouluihin on luotu uusia mahdollisuuksia opiskella niin sanottuja harvemmin opiskeltuja kieliä. Hankkeessa on kehitetty yhteensä 184 opintopisteen virtuaalinen kielitarjonta 11 kielessä.

Array

KiVAKO (2018-2021) on 25 suomalaisen korkeakoulun yhteishanke, joka on keskittynyt kielivarannon vahvistamiseen korkeakouluissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman hankkeen avulla korkeakouluihin on luotu uusia mahdollisuuksia opiskella niin sanottuja harvemmin opiskeltuja kieliä. Hankkeessa on kehitetty yhteensä 184 opintopisteen virtuaalinen kielitarjonta 11 kielessä (espanja, italia, japani, kiina, korea, portugali, ranska, saksa, venäjä, viittomakieli ja viro) ja monikielisessä tandemopiskelussa.

KiVAKO-hankkeessa on rakennettu valtakunnallinen, paikkaan sitomaton ja ajallisesti joustava kieliopintojen tarjonta. Hankkeessa luodut opintopolut pohjaavat vahvasti digipedagogiikaan ja kohdentuvat alkeistasosta lähtien työelämän viestintätarpeisiin. Kaikki tuotetut opinnot on pilotoitu, arvioitu ja edelleen kehitetty hankkeen aikana järjestelmällisesti. Opinnot lisensoidaan avoimesti ja ne ovat siten valmistuttuaan kaikkien Suomen korkeakoulujen käytettävissä.

Suomalaisten kielitaito ja Suomen kielivaranto ovat vaarassa kaventua merkittävästi. Muiden vieraiden kielten kuin englannin opiskelu kaikilla kouluasteilla on vähentynyt dramaattisesti. Yhä harvemmat ovat korkeakouluun tullessa opiskelleet muita kieliä kuin toista kotimaista ja englantia.

Perinteisesti Suomessa opiskeltujen saksan, ranskan ja venäjän opiskelu ja opiskelumahdollisuudet ovat vähentyneet kaikilla kouluasteilla. Nousevia kieliä, kuten kiina ja korea, tarjotaan hyvin rajallisesti. Kuitenkin korkea-asteen opintoja edellyttävissä tehtävissä laajempi kielitaito on välttämätön. Kansallisen kielivarannon kuihtuminen on uhka Suomen kansainvälisille suhteille, kaupalle ja kulttuurin kehittymiselle.

Hankkeen päätösseminaarissa 23.4. esiintynyt Jyväskylän yliopiston monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen johtaja Peppi Taalas nosti esille ’uuden normaalin’ mahdollisuuksia viestintä- ja kieliopintojen suunnittelussa. Puheenvuorossaan hän painotti muun muassa monikielisten vuorovaikutustaitojen ja opiskelijoiden kieli-identiteetin merkitystä. Taalas korosti myös opettajien pedagogisen läsnäolon tärkeyttä verkko-opetuksessa sekä opetuksen ja ohjauksen välisen balanssin merkitystä. Haaga-Helia ammattikorkeakoulun vararehtori Salla Huttunen puolestaan muun muassa korosti hankkeen myötä syntyvää korkeakoulujen välistä uutta laajaa yhteistyötä, jonka avulla syntyy myös arvokasta tietoa korkea-asteen verkostoyhteistyön mahdollisuuksista ja haasteista.

KiVAKO-hankkeessa rakennettu virtuaalinen kielitarjonta lisää koulutuksellista tasa-arvoa mahdollistamalla laajemman vieraiden kielten tarjonnan myös pienemmille ja vähän kieliä tarjoaville yksiköille. Verkoston kautta tarjotaan korkeakouluopiskelijoille virtuaaliopintoja ja mahdollisuus valita opintoja ristiin eri korkeakoulujen välillä.

Hankkeessa on luotu myös kokonaan uusi yhteistyöverkosto (KiVANET) hankkeen jälkeiselle ajalle. Verkosto tuottaa, kehittää ja laajentaa jatkossa opintotarjontaa. Kielten verkko-opintoja on mahdollista suorittaa myös avoimen väylän kautta ja näin verkosto tukee jatkuvaa oppimista. Opettajille valtakunnallinen verkosto tarjoaa tukea digipedagogisen asiantuntijuuden kehittämiseen ja vertaistukea laadukkaan verkko-oppimateriaalin luomiseen.

Lisätietoja:

Kirsi Korkealehto, Hämeen ammattikorkeakoulu
kirsi.korkealehto@hamk.fi

Jaana Kullaslahti, Hämeen ammattikorkeakoulu
jaana.kullaslahti@hamk.fi

Teppo Varttala, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
teppo.varttala@haaga-helia.fi

Pasi Puranen, Aalto-yliopisto
pasi.puranen@aalto.fi