Opiskele kotihoidon teknologian asiantuntijaksi - Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus alkaa tammikuussa 2022 - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opiskele kotihoidon teknologian asiantuntijaksi – Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus alkaa tammikuussa 2022

Opiskele kotihoidon teknologian asiantuntijaksi – Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus alkaa tammikuussa 2022

24.05.2021 14:00

Kotihoidon tarve kasvaa ja asettaa uudenlaisia vaatimuksia kotihoidon parissa työskenteleville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Kotihoidossa käytetty teknologia on kehittynyt viime vuosien aikana harppauksin eteenpäin, ja sen ansiosta myös vaativampaa hoitoa tarvitsevia potilasryhmiä on mahdollista siirtää kotihoidon pariin. Kotihoidon teknologian hyödyntämiseen ja soveltamiseen vaaditaan kuitenkin uudenlaista osaamista, ja tähän tarpeeseen on tehty Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus.

Array

Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus on tarkoitettu kotihoidon esimiehille, päälliköille, palveluesimiehille, yrittäjille ja kaikille, jotka työssään vastaavat kotihoidosta ja sen kehittämisestä. Koulutuksen sisältö pohjautuu työelämän tarpeisiin. Oppimistehtävät ovat käytännönläheisiä ja niiden avulla voi kehittää oman organisaation kotihoidon teknologian kokonaisuutta. Samalla kasvaa opiskelijan oma asiantuntijuus. Koulutuksessa on sekä verkko-opetusta että luokkatiloissa toteutettavaa opetusta. Erikoistumiskoulutus kestää vuoden ja se on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Koulutuksen jälkeen osallistuja:

  • Tietää, millaisia mahdollisuuksia teknologia antaa kotihoitoon.
  • Tietää kotihoidon teknologiaan liittyvät tekniset järjestelmät kuten digitaaliset palvelut ja tietojärjestelmät. Hän tietää myös mitä näiden hankintaan ja käyttöön liittyy (esim. hankinta, arviointi, kehittäminen).
  • Tietää, miten asiakkaan osallisuutta lisätään ja ymmärtää mitä teknologian käyttäminen vaatii asiakkaalta.
  • On perehtynyt teknologisten ratkaisujen potilasturvallisuuteen ja eettisiin kysymyksiin.
  • Osaa reflektoida omaa osaamistaan ja hänellä on valmiudet soveltaa ja kehittää kotihoidon teknologia-asiantuntijuuttaan.

Koulutuksen kohderyhmä ja sisältö

Koulutus sopii henkilöille, jotka vastaavat työssään kotihoidosta ja sen kehittämisestä (esim. kotihoidon esimiehet, päälliköt, palveluesimiehet, alan yrittäjät). Koulutuksen pääsyvaatimuksena on suoritettu korkeakoulututkinto (esim. sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, sosionomi, fysioterapeutti, toimintaterapeutti). Jos korkeakoulututkintoa ei ole, henkilöllä tulee olla opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet (henkilön hakukelpoisuuden päättää opinnoista vastaava ammattikorkeakoulu).

Koulutuksen sisältö
• Kotihoidon teknologia ja tietojärjestelmät 5 op
• Kotihoidon teknologian tuotekehitys ja hankinta 5 op
• Asiakas– ja potilasturvallisuus kotihoidon teknologian hyödyntämisessä 5 op
• Asiakkaan ohjaus– ja osallisuusosaaminen 5 op
• Kehittämisosaaminen ja projektinhallinta 5 op
• Kehittämistehtävä 5 op

Seuraava Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus järjestetään 13.1.2022 – 7.4.2023.
Haku 31.10.2021 mennessä. Lisätietoja koulutuksesta verkkosivuilla.

Kysy lisää: 
Koulutussuunnittelija Sari Rämö, puh. 040 012 8990, sari.ramo@hamk.fi
Asiakkuuspäällikkö Kati Rokala, puh.  050 574 5056, kati.rokala@hamk.fi

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU