Levytekniikan teemapäivä – Steel Forum tänä vuonna verkossa - Hämeen ammattikorkeakoulu
Levytekniikan teemapäivä – Steel Forum tänä vuonna verkossa
Materiaalien ulkotestikenttä Mustialassa

Levytekniikan teemapäivä – Steel Forum tänä vuonna verkossa

23.09.2021 10:44

Suomen ohutlevyalan suunnittelu-, valmistus- ja tutkimustyötä edistävä FinDDRG ry järjestää vuosittaisen levytekniikan teemapäivän 7.10.2021. Webinaarissa kuullaan alan ajankohtaisia puheenvuoroja ja se on avoin kaikille kiinnostuneille.

Array

Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Tech -tutkimusyksikön tutkimusinsinööri Ville Oksanen puhuu tilaisuudessa Biopohjaiset pinnoitetut ohutlevytuotteet -hankkeesta (Bioppo). Hankkeessa tutkittiin biopohjaisia raaka-aineita sisältävien ohutlevymaalipinnoitteiden ominaisuuksia monipuolisesti. Keskeistä maalipinnoitettujen ohutlevytuotteiden valmistusprosesseissa on pinnoitetun ohutlevyraaka-aineen muovauskäyttäytyminen. Pinnoitteen muovauskäyttäytymisen selvittämiseksi voidaan tutkia esimerkiksi sen kitkakäyttäytymistä ja kestävyyttä erilaisissa olosuhdealtistuskokeissa. Oksanen keskittyy esitelmässään hankkeen aikana tehtyihin havaintoihin muovauskitkakoetulosten korrelaatiosta tuotteiden ominaisuuksiin.  

Tilaisuuden ohjelma 

Aika: 7.10.2021 klo 8:45–12 

Paikka: Webinaari. Ilmoittautumislinkki. Ilmoittautuminen sulkeutuu 4.10. Ilmoittautuneet saavat etäosallistumislinkin viimeisen rekisteröitymispäivän jälkeen. 

Ohjelma: 

08:45 Linjat aukeavat 

08:55 Päivän avaus Hanna Tuhkanen, SSAB Europe Oy 

09:00 Lujien terästen käytön lisääntyminen ja vaikutus levytyökeskusten toimintaan Konsta Risteelä, Oulun yliopisto 

09:30 Laserleikkaus: Kuinka teräksen ominaisuudet vaikuttavat laserleikattavuuteen? Jukka Siltanen, SSAB Europe Oy 

10:00 Tauko 

10:15 Biopohjaisten ohutlevytuotteiden muovauskitkakoetulosten korrelaatiot tuotteiden ominaisuuksiin Ville Oksanen, Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK Tech 

10:45 AA6016-ominaisuushajonta maalauksen seurauksena Lassi Raami, Tampereen yliopisto 

11:15 Virtuaalinen teräksen valmistus (erityisesti TMCP) Jari Larkiola, Oulun yliopisto 

12.00 Loppukommentit/ -kysymykset ja tilaisuuden päätös 

Puheenjohtajana toimii Hanna Tuhkanen. 

Finnish Deep Drawing Research Group – Suomen Levynmuovauksen Yhteistyöryhmän tarkoitus on Suomessa toimivien, ohutlevyä valmistavien, muovaavien ja tutkivien tahojen etujen edistäminen. FinDDRG pyrkii tutustuttamaan alan ammattilaisia toisiinsa ja näin nostamaan Suomen ohutlevyalan suunnittelu-, valmistus- ja tutkimustyötä. Jäseniksi voivat liittyä ohutlevyalasta kiinnostuneet yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt.  

FinDDRG:n pääalueet ovat materiaalien muovaus, FEM, kitka ja voitelu, pintakäsittely, levymateriaalien ja työkalujen ominaisuudet sekä niiden testausmenetelmät. FinDDRG on levynmuovauksen kansainvälisen järjestön IDDRG:n alajärjestö. 

Lisätietoa teemapäivästä FinDDRG ry:n sivuilla.