Lisää Teollisuus 4.0 -osaamista pk-yrityksiin Euroopassa - Hämeen ammattikorkeakoulu
Lisää Teollisuus 4.0 -osaamista pk-yrityksiin Euroopassa

Lisää Teollisuus 4.0 -osaamista pk-yrityksiin Euroopassa

01.12.2021 07:13

HAMK ja kuusi ulkomaista kumppania ovat työstäneet ja pilotoineet koulutusta, joka vastaa Euroopassa korkeakoulutuksessa ja pk-sektorilla tunnistettuihin, tulevaisuuden Teollisuus 4.0 -kehityksen mukaisiin osaamistarpeisiin.

Array

iCOINS –hankkeessa ovat mukana koordinoijamaa Turkki, Italia, Espanja ja Suomi. Teollisen ajan vallankumouksen aiheuttamaa murrosta on käsitelty koulutuskokonaisuudessa laajasti, sillä siihen liittyvälle osaamiselle on lisääntyvä tarve. Teollisuus 4.0 :n odotetaan muuttavan merkittävästi teollisuutta ja teollisuuden toimitusketjua. Se tehostaa innovointia ja tukee nopeampia ja ketterämpiä suunnitteluprosesseja sekä parantaa kannattavuutta. Esimerkiksi digitalisaation hyödyntäminen Euroopassa on vielä vajavaista: 47 prosenttia EU:n alueella asuvista ihmisistä tekee ostoksia verkossa, vain 14 prosenttia pk-yrityksistä käyttää internetiä tuotteiden ja palvelujen myymiseen ja alle kaksi prosenttia eurooppalaisista yrityksistä hyödyntää täysimääräisesti digitaalisia teknologioita, kuten mobiiliviestintää, sosiaalista mediaa, big data -analyysia ja esineiden internetiä.

Koulutuskokonaisuuden ensisijaiset kohderyhmät ovat ammatillisen koulutuksen opettajat ja kouluttajat. Lisäksi iCOINS palvelee pk-yritysten, opiskelijoiden, ammatillisten oppilaitosten, ammatillisten korkean asteen ja opettajien ja julkishallinnon henkilöstön tarpeita.

Pilotointivaiheissa mukana on ollut niin liikenteen ja tekniikan alan insinööriopiskelijoita kuin työelämässä olevia henkilöitä pk-yrityksistä. Palaute opiskelijoilta on ollut positiivista. Opiskeltava materiaali on rakennettu sähköiseen muotoon verkkoalustalle niin, että sen kurssin pystyy suorittamaan itsenäisesti. Luettavan materiaalin lisäksi kurssi sisältää interaktiivisia tehtäviä, videoita sekä syventävää luettavaa.

Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Smart -tutkimusyksikkö toimii hankkeessa osatoteuttajana. Hanke päättyy 3.12.2021 ja sitä rahoittaa Erasmus+ -ohjelma sekä Movetia (Sveitsi).

Lisätietoja:  

Heikki Ruohomaa  
tutkimuspäällikkö  
HAMK Smart -tutkimusyksikkö
Hämeen ammattikorkeakoulu  
0405800286  
heikki.ruohomaa@hamk.fi  

Hankkeen verkkosivut.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU