Metsäalan työturvahanke kokoaa alan huippuosaajat opetuksen kehittämiseen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Metsäalan työturvahanke kokoaa alan huippuosaajat opetuksen kehittämiseen
Lapsi turvavaatteissa halaa puuta

Metsäalan työturvahanke kokoaa alan huippuosaajat opetuksen kehittämiseen

14.06.2021 15:07

Hämeen ammattikorkeakoulu on mukana kehittämässä työturvallisuuden opetusta metsäalalla ja tuottamassa avoimeen käyttöön julkaistavia oppimateriaaleja.

Array

Metsämiesten säätiö rahoittaa laajan metsäalan työturvallisuushankkeen opetuksen kehittämiseksi ja turvallisen työkulttuurin edistämiseksi. Turvallisen työkulttuurin omaksuminen alkaa jo opiskeluaikana. Työturvallisuusosaaminen nähdään keskeisenä kilpailuvalttina työmarkkinoilla.

Hankkeessa tuotetaan interaktiivisia opetusvideoita kaikille koulutusasteille sekä työkirja ennakoivaan työturvallisuuteen. Videot ja työkirja tukevat toisiaan ja tarjoavat käytännöllisiä apuvälineitä työturvallisuuden opetukseen ja oppimiseen. Kaikki Suomen metsäalan opetusta tarjoavat ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut sekä yliopistot halutaan osallistaa yhteisen opetusmateriaalin tuottamiseksi. Ajantasaisimmat tiedot, keinot ja työvälineet työturvallisuusosaamisesta jalkautetaan kaikkiin metsäalan opetusta tarjoaviin kouluihin.

Hanke käynnistyi syksyllä 2020 Hämeen ammattikorkeakoulun biotalouden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöllä. Opinnäytteessä tehdyllä kysely- ja haastattelututkimuksella kartoitettiin työturvallisuusopetuksen nykytilaa ja kehittämistarpeita tukemaan opetusmateriaalien tuottamista.

Hanketta koordinoivat ja hallinnoivat yhdessä HAMK ja Metsäkoulutus ry. Lisäksi työkumppaneita ovat Hämeen ammatti-instituutti, Karelia ammattikorkeakoulu ja Lapin ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Metsäteho, Työturvallisuuskeskus sekä Ajatuspari Oy.

Tuotettavat oppimateriaalit tulevat Metsätehon puuhuolto.fi-sivuille avoimeen käyttöön. Lisäksi toteutetaan tulosten jalkauttamisseminaari syksyllä 2021. Hanke päättyy vuoden 2021 lopussa, mutta useita jatkohankkeita on jo suunnitteilla.

Lisätiedot

Nina Kokkonen
projektipäällikkö
nina.kokkonen@hamk.fi
050 5974 019

Teemu Varjonen
tutkimusassistentti
teemu.varjonen@hamk.fi
041 5390 799