Miten meillä menee? Ensimmäisen vuoden opiskelijat vastasivat oppimiskokemuskyselyyn - Hämeen ammattikorkeakoulu
Miten meillä menee? Ensimmäisen vuoden opiskelijat vastasivat oppimiskokemuskyselyyn

Miten meillä menee? Ensimmäisen vuoden opiskelijat vastasivat oppimiskokemuskyselyyn

31.05.2021 16:20

Vuoden alussa HAMKissa käynnistyneeseen LearnWell -pedagogiseen kehittämisohjelmaan sisältyy opetuksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tutkimusta sekä opettajien pedagogista koulutusta. HAMKin opiskelijat vastaavat opintojensa aikana kolmesti oppimiskokemuskyselyyn. Kevään tulokset kertovat, että opiskelijoilla on eroja opiskelutaidoissa ja opiskeluhyvinvoinnin tilaan on syytä kiinnittää huomiota.

HAMKin ensimmäisen vuoden opiskelijat vastasivat tänä keväänä ensimmäistä kertaa toteutettuun oppimiskokemuskyselyyn.

Vastauksia analysoinut Juulia Lahdenperä kertoo, että alustavien tuloksien mukaan opiskelijoilla on eroja opiskelutaidoissa ja opiskeluhyvinvoinnin tilaan on syytä kiinnittää huomiota. Oppimisympäristöihin liittyvissä kokemuksissa nousi erityisesti esille linjakkuuden ja vertaistuen vaihtelu opintojaksoilla.

Opiskeluhyvinvointiin liittyvät tulokset eivät ole yllättäviä. Opiskelijahyvinvointi on kansallisten tutkimusten mukaisesti pandemiavuonna huolestuttavalla tasolla myös HAMKissa.

Oppimiskokemuskysely antaa tuloksia opiskelijoiden kokemuksesta, oppimisesta, opetuksesta ja hyvinvoinnista. Olennainen osa kyselyn tulosten käsittelyä on palautekeskustelu opiskelijoiden, opettajien ja johtajien kanssa kehitettävistä kohteista.

Palautekeskusteluita on pidetty onnistuneina ja niistä ovat hyötyneet sekä opiskelijat että oppilaat. Opiskelijat ovat keskusteluissa tuoneet esille konkreettisia kehitysehdotuksia esimerkiksi liittyen moduulien eri osien irrallisuuteen ja päällekkäisiin deadline-aikoihin. Videolla opettajat Liisa Kokkoniemi ja Mikko Romppanen kertovat oman kokemuksensa palautekeskusteluista.

Vuoden alussa käynnistyneeseen LearnWell -pedagogiseen kehittämisohjelmaan sisältyy opetuksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tutkimusta sekä opettajien pedagogista koulutusta. HAMKin opiskelijat vastaavat opintojensa aikana kolmesti oppimiskokemuskyselyyn. Lue lisää LearnWell -tutkimus- ja kehittämisohjelmasta.