Opi menestyväksi verkkokauppiaaksi -valmennussarja - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opi menestyväksi verkkokauppiaaksi -valmennussarja

Opi menestyväksi verkkokauppiaaksi -valmennussarja

15.01.2021 13:32

Tervetuloa mukaan Opi menestyväksi verkkokauppiaaksi -valmennuksiin kuulemaan digitaalisen kaupan uusimmista trendeistä ja perehtymään miten otetaan asiakasnäkökulma huomioon, jotta saat asiakkaan palaamaan kauppaasi uudelleen ja uudelleen, myös verkossa.

Array

Yrityksen hyvä digitaalinen näkyvyys ja verkkokaupan  asiakaskokemus näkyvät suoraan viivan alla. Maksuttomat Opi menestyväksi verkkokauppiaaksi -valmennukset antavat pohtimisen aihetta niin digitaalisen kaupan konkareille kuin untuvikoille ja sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille yrityksille. Verkossa toteutettava valmennussarja sisältää kahdeksan erilaista huippuammattilaisten Leevi Parsaman ja Mika Niemen pitämää koulutusta, joiden avulla sinunkin on mahdollisuus oppia menestyväksi verkkokauppiaaksi!

Käy läpi koko valmennussarja tai kokoa erillisistä koulutuksista itsellesi sopiva kokonaisuus! Ilmoittaudu mukaan Opi menestyväksi verkkokauppiaaksi -valmennuksiin tästä linkistä

Digitaalinen kauppa on piece of cake – vai onko sittenkään?


Opi menestyväksi verkkokauppiaaksi -valmennussarja käynnistyy starttitilaisuudella tiistaina 26.1.21 klo 09.00 – 11.00, Zoom

  • klo 09.00 tilaisuuden avaus  (Anastasia Kanervisto ja Outi Mertamo)
  • Käynnistyvän Opi menestyväksi verkkokauppiaaksi – valmennuskokonaisuuden lyhyt esittely (Leevi Parsama, I-identity Oy)
  • klo 09.30 – 10.15 Jaana Kurjenoja, Kaupan liiton pääekonomisti,  Digitaalisen kaupan trendit
  • klo 10.15 – 11.00 Aija Kalander, Business Finland Experience Commerce –ohjelman ohjelmapäällikkö,  Asiakaskokemus – verkkokauppojen merkittävin kilpailukeino
  • kysymyksiä ja keskustelua ja päätös klo 11.00

Ilmoittaudu mukaan starttitilaisuuteen tästä linkistä


Opi menestyväksi verkkokauppiaaksi -valmennukset:

9.2.2021 klo 13.00 – 16.30
Osa 1. Digitaalinen kauppa / Leevi Parsama

Digitaalisen kaupan iso kuva, miten markkina muuttuu ja mitkä ovat viimeisimmät trendit? Käydään läpi verkkokaupan laaja-alaisuus sekä tärkeimmät menestyksen edellytykset: asiakas aidosti kaiken keskiöön sekä oman konseptin kulmakivet. Koulutuksen avausjakso pitää sisällään myös runsaasti konkreettisia esimerkkejä erikokoisista ja erilaisista suomalaisista menestyjistä sekä muutamia digitaalisen kaupan huippucaseja maailmalta.

Ilmoittaudu mukaan Opi menestyväksi verkkokauppiaaksi -valmennuksiin tästä linkistä

23.2.2021 klo 13.00 – 16.30
Osa 2. Digitaalinen liiketoimintamalli / Mika Niemi

Menestys edellyttää kykyä vastata kysymykseen: Miksi asiakkaat ostaisivat meiltä? Verkkokaupan kilpailu on kovaa, siellä ei pärjää vain olemalla läsnä, vaan jokaisen yrityksen pitää tunnistaa kilpailuedut, määrittää selkeä asiakaslupaus sekä luoda oma konsepti. Jaksossa käydään läpi myös kohdemaan, -markkinan ja asiakkaan valintaa sekä verkkokauppaa määrittelevät lait ja säädökset, kuten toimitukseen, kuluttajasuojaan sekä palautuksiin ja reklamaatioihin liittyvät asiat.

Ilmoittaudu mukaan Opi menestyväksi verkkokauppiaaksi -valmennuksiin tästä linkistä

10.3.2021 klo 13.00 – 16.30
Osa 3. Asiakashankinta ja digital branding / Leevi Parsama

Verkkokaupan markkinointi ja sen kaksi eri roolia: uusasiakashankinta ja asiakkuusmarkkinointi. Käydään läpi tärkeimmät kanavat: hakukoneet, sosiaalinen media, vaikuttajamarkkinointi, sähköpostimarkkinointi sekä perinteiset mediat digitaalisen kaupan kannalta. Keskustellaan sisältöstrategiasta, digitaalisesta brändin rakennuksesta sekä sen suhteesta taktiseen markkinointiin.

Ilmoittaudu mukaan Opi menestyväksi verkkokauppiaaksi -valmennuksiin tästä linkistä

23.3.2021 klo 13.00 – 16.30
Osa 4. Kauppiastyö ja kaupan iskeminen verkossa / Mika Niemi

Verkkokaupan myynti ei ole odottelua, vaan kaupan iskemistä 24/7. Kaikki lähtee tuotevalikoimasta ja sen aktiivisesta johtamisesta, hinnoittelusta, esillepanosta sekä jatkuvasta reagoinnista eli sormi pulssilla elämisestä. Opetellaan verkkokaupan 4K-kaava (kävijät x konversio x keskiostos x kate), käydään läpi sisäisen ostopolun eri vaiheet sekä puhutaan kilpailijaseurannasta.

Ilmoittaudu mukaan Opi menestyväksi verkkokauppiaaksi -valmennuksiin tästä linkistä

6.4.2021 klo 13.00 – 16.30
Osa 5. Asiakasymmärrys ja asiakaskokemus / Leevi Parsama

Asiakaskokemus ratkaisee kaiken: ostaako asiakas ja palaako hän asioimaan uudestaan. Jotta asiakaskokemusta pystyy johtamaan, pitää olla vahva asiakasymmärrys. Miten asiakkaat tulisi profiloida tunneperusteisesti ja miten heitä voi luokitella arvoperusteisesti? Koulutuksessa opitaan mm. mitä ovat RFM ja CLTV. Lisäksi luvassa on käytännön esimerkkejä, miten muut verkkokaupat ovat asiakkaitaan profiloineet ja miten se on tehostanut heidän kasvuaan merkittävästi.

Ilmoittaudu mukaan Opi menestyväksi verkkokauppiaaksi -valmennuksiin tästä linkistä

20.4.2021 13.00 – 16.30
Osa 6. Verkkokaupan rakentaminen ja puitteet / Mika Niemi

Ikuisuuskysymys: mikä on hyvä verkkokauppa-alusta? Miten verkkokauppa tulisi rakentaa? Jaksossa käydään läpi yleisimmät verkkokauppaohjelmistot sekä muut ohjelmistot ja rajapinnat, mihin verkkokauppa usein integroidaan. Lisäksi opetellaan mitä asioita verkkokauppa-alustan valinnassa tulisi erityisesti ottaa huomioon, mitä verkkokaupan ylläpito edellyttää ja mitkä ovat kauppiaan tärkeimmät lisäarvotyökalut.

Ilmoittaudu mukaan Opi menestyväksi verkkokauppiaaksi -valmennuksiin tästä linkistä

4.5.2021 klo 13.00 – 16.30
Osa 7. Verkkokaupan toiminnallisuudet sekä palvelukokemus / Leevi Parsama

Verkkokaupan onnistuneen asiakaskokemuksen tärkein tekijä on asioinnin helppous ja sujuvuus. Sen onnistumisen perusedellytys on tuotteiden hyvä löydettävyys eli selkeä kategoriarakenne, hyvä sisäinen haku, toimivat filtteröinnit, tuotekortin kaupallisuus, sisällön houkuttelevuus jne. Kun asiakas päättää ostaa – alkaa palvelukokemus: maksutapahtuma, tilaus-toimitus-prosessi, tuotteen käyttökokemus sekä asiakaspalvelu ja sen neljä tärkeää ulottuvuutta.

Ilmoittaudu mukaan Opi menestyväksi verkkokauppiaaksi -valmennuksiin tästä linkistä

18.5.2021 klo 13.00 – 16.30
Osa 8. Tiedolla johtaminen sekä toiminnan organisointi / Mika Niemi

Mitkä ovat digitaalisen kaupan tärkeimmät tunnusluvut, mitä mittareita tulisi seurata päivittäin ja miten datan avulla kehitetään verkkokauppaa? Miten voin kehittää verkkokauppani konversioita, mikä kaikki siihen vaikuttaa? Mm. näihin kysymyksiin tulee vastauksia koulutuksen viimeisessä jaksossa. Lisäksi käydään läpi verkkokaupan eri osaamistarpeet, puhutaan eri organisaatiomalleista sekä jatkuvan kehittämisen haasteellisuudesta.

Ilmoittaudu mukaan Opi menestyväksi verkkokauppiaaksi -valmennuksiin tästä linkistä


Valmennuksen järjestävät yhteistyössä HAMK Smart –tutkimusyksikön koordinoimat  Muutoksen KesyttäjäBoost Häme ja Western Lakeland Kanta-Häme –hankkeet sekä Linnan Kehityksen koordinoima Maakunnallinen uudistava kv-palvelumalli –hanke.

Valmennukset ovat maksutomia, mutta edellyttävät ilmoittautumista etukäteen.


Lisätietoja tilaisuudesta ja valmennuksista:

Heidi Kerkola, HAMK
+358 (0)50 341 0263
heidi.kerkola@hamk.fi

Anastasia Kanervisto, Linnan Kehitys Oy
+358 (0)50 440 0306 
anastasia.kanervisto@linnan.fi