Opinnäytetyö: Hopoti auttaa nykyaikaisen asiakaspalvelukokemuksen luomisessa hevosyrityksessä - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Hopoti auttaa nykyaikaisen asiakaspalvelukokemuksen luomisessa hevosyrityksessä
Ruskea hevonen

Opinnäytetyö: Hopoti auttaa nykyaikaisen asiakaspalvelukokemuksen luomisessa hevosyrityksessä

30.04.2021 11:20

Hevostalous kaipaa nykyaikaisia innovaatioita varmistaakseen kannattavuuden alan yrityksissä. Suvi Pikkumäki selvitti Hevostalouden koulutuksessa tehdyssä agrologi (AMK)-tutkinnon opinnäytetyössä asiakaspalvelun muutoksia yritysten siirtyessä Hopoti-ajanvarausjärjestelmään. Asiakaspalvelun siirtämisen sähköiseen varauspalveluun huomattiin helpottavan asiakaspalvelun toteuttamista yrityksissä.

Array

Opinnäytetyössä tarkastellaan asiakaspalvelua hevosalan yrityksen yhtenä kilpailuetuna. Hopoti Software Oy tarjoaa hevosalan yrityksille ja ratsastusseuroille palvelun, jonka käyttäjistä suuri osa on ratsastuskouluja. Hopoti on käytössä jo yli 130 tallilla, siihen on kirjautunut yli 50 000 ratsastajaa ja maksettuja varauksia on tehty yli 1 000 000.

Tutkimus kohdennettiin Hopotia käyttäville yrittäjille ja heidän työntekijöilleen sekä kyselytutkimuksena (40 vastausta) että tarkemmin kohdennettuna haastatteluna (13 vastausta). Tulosten perusteella voidaan todeta, että Hopotin myötä asiakaspalvelussa tapahtuu monia myönteisiä muutoksia. Asiakaspalvelu koetaan Hopotin kanssa saavutettavaksi, tasapuoliseksi ja yksilölliseksi. Sähköinen palvelu koetaan nykyaikaiseksi ja tärkeäksi osaksi toimivaa yritystoimintaa. Laskutuksen automatisointi minimoi luottotappioita, vähentää inhimillisiä virheitä ja helpottaa lisämyyntiä. Hopoti tehostaa ajankäyttöä ja auttaa kohdentamaan toiminnan resurssit rutiininomaisista toiminnoista tehokkaampaan työntekoon.

”Opinnäytetyön kautta saimme hienosti koosteen siitä, miten asiakkaamme kokevat Hopotista saamansa hyödyn. Vaikka asiakkaamme olivat pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä, nostaa hyvä tutkimus esille myös kehitettäviä asioita. Eräs asiakkaistamme koki, että Hopoti ei parhaalla mahdollisella tavalla palvele isoja talleja. Asiaa on selvitetty ja Hopotiin on tuotu uusia ominaisuuksia, joilla nämäkin haasteet on selätetty”, toteaa Ville Salonen Hopoti Software Oy:sta.

Opinnäytetyö kannustaa hevosalan yrittäjiä hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia omassa liiketoiminnasaan. Toimiva asiakaspalvelu parhaimmillaan tuo yrittäjälle lisää asiakkaita ja sen myötä parantaa yrityksen kannattavuutta. Sen lisäksi, että Hopoti auttaa tuomaan asiakaspalvelun ajan tasalle, tuo se mukanaan monia muitakin ominaisuuksia, joiden perusteella Hopotia voidaankin kuvailla hevosyrityksen toiminnanohjausjärjestelmäksi.

Lisätiedot:

Suvi Pikkumäki
opiskelija
hevostalouden koulutus Hämeen ammattikorkeakoulu
+358451232145
suvi.pikkumaki@gmail.com

Ville Salonen
opinnäytetyön toimeksiantaja
Hopoti Software Oy
+358442420690
ville@hopoti.com

Opinnäytetyö kokonaisuudessaan Theseuksessa