Opinnäytetyö: Videovastaanottojen käyttöönotto sujui hyvin Covid-19 -pandemian aikana   - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opinnäytetyö: Videovastaanottojen käyttöönotto sujui hyvin Covid-19 -pandemian aikana  

Opinnäytetyö: Videovastaanottojen käyttöönotto sujui hyvin Covid-19 -pandemian aikana  

01.12.2021 07:41

Kanta-Hämeen keskussairaalassa otettiin käyttöön ja kehitettiin videovastaanottoja keväällä 2020. Reetta Mathierin opinnäytetyön mukaan käyttöönotto sujui pandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa yllättävänkin hyvin.  

 

Covid-19 pandemian aiheuttama poikkeustila vaati erikoissairaanhoitoa ottamaan mittavan digiloikan, kun fyysiset kontaktit pyrittiin minimoimaan. Vastaanottoja järjestettiin erityisesti psykiatrian toimialueella, missä videoyhteys toi tärkeän lisän hoitoon, verrattuna vain puhelimitse tehtävään vastaanottoon. Erikoinen tilanne helpotti käyttöönottoa, käy ilmi Hämeen ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä, jonka Reetta Mathier on tehnyt osana Älykkäät palvelut digitaalisessa ympäristössä –ylempää ammattikorkeakoulu tutkintoa.  

Digitalisaatio muuttaa joka päivästä elämäämme ja tarjoaa meille uusia mahdollisuuksia päästä palveluiden piiriin. Erikoissairaanhoito on hyvin perinteinen toimiala, missä potilaiden tutkiminen ja hoitaminen on tapahtunut sairaalan tiloissa. Asiakkaat toivovat kuitenkin digitaalisia palveluja, joista yksi on videovastaanotto. Heidät otettiin mukaan videovastaanottojen kehittämiseen, näin varmistettiin mm. heille suunnattujen ohjeiden toimivuus.  

Videovastaanottojen käyttöönotto sujui yllättävänkin hyvin. Covid-19-pandemian luoma poikkeava tilanne varmasti helpotti muutosvastarintaa. Henkilökunta oli hyvin motivoitunut uuden työvälineen käyttämiseen, jotta potilaat saatiin hoidettua. Videovastaanottoja toteutumista tarkasteltiin 1.4.-30.9.2020 välisenä aikana, jolloin niitä toteutettiin yhteensä 1567 kappaletta. Henkilökunnan koulutukset ja tukitoimet sekä muutosjohtaminen olivat merkittävässä roolissa, jotta käyttöönotto saatiin toteutettua nopeasti ja sujuvasti.  

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri rakentaa uutta Assi-sairaalaa, jossa digitaaliset palvelut ovat merkittävässä roolissa. Siellä videovastaanottoja onkin tarkoitus järjestää jopa sata päivässä. Koska niitä toteutetaan jo vanhan sairaalan aikana, on uusi toimintatapa jo juurtunut osaksi palvelutoimintaa, kun uuteen sairaalaan muutetaan. Tämä helpottaa henkilökunnan siirtymistä uusiin tiloihin.  

  

Lisätiedot: 

Opiskelija: Reetta Mathier, 0503673467, reetta.mathier@gmail.com  

Ohjaaja: Pia Tamminen, pia.tamminen@hamk.fi  

Opinnäytetyö kokonaisuudessaan Theseuksessa.