Opiskelijoilta toimenpide-ehdotus umpeenkasvaneen Ollinjoen kunnostamiseen - Hämeen ammattikorkeakoulu
Opiskelijoilta toimenpide-ehdotus umpeenkasvaneen Ollinjoen kunnostamiseen
Ollinjoki huhtikuussa

Opiskelijoilta toimenpide-ehdotus umpeenkasvaneen Ollinjoen kunnostamiseen

14.05.2021 08:09

Lopella Tevännön kylässä sijaitsevan Ollinjoen kuntoa on selvitetty ja tehty toimenpide-ehdotuksia kunnostustöille. Joen umpeenkasvu on herättänyt huolta paikallisissa asukkaissa sekä maanomistajissa.

 

Array

Hämeen ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen opiskelijat ovat tehneet kevään 2021 aikana selvitystyön ja laatineet sen pohjalta ehdotuksen kunnostustoimenpiteistä Lopen kunnassa Tevännön kylässä sijaitsevalle Ollinjoelle. Joki virtaa Sakarasta Teväntöön ja on pituudeltaan noin 1,6 kilometriä.

Projektin tilasi Tevännön osakaskunta ja Hämeen ELY-keskus. Projektissa on lisäksi ollut mukana muun muassa Lopen kunta, Vanajavesikeskus sekä Lammin biologinen asema.

Toimeksiannossa haluttiin selvittää joen tämänhetkinen ekologinen tila ja saada ehdotuksia kunnostustoimenpiteistä, joiden avulla joen tilaa voidaan parantaa. Joki on paikoitellen umpeenkasvanut, mikä on heikentänyt sen virkistyskäyttömahdollisuuksia sekä huolestuttanut paikallisia asukkaita ja maanomistajia.

Opiskelijat organisoituivat tiimeihin eri aihealueiden mukaan, mikä mahdollisti laajan selvityksen tutkittavasta alueesta. Projektissa perehdyttiin Tevännön alueen historiaan, rakennettuun ympäristöön ja maankäyttöön. Opiskelijat selvittivät myös joen ekologista tilaa ja alueen hydrologiaa sekä maa- ja metsätalouden vaikutuksia valuma-alueella. Selvityksessä tutkittiin muun muassa Ollinjokeen laskevia ojia ja apuna työssä hyödynnettiin myös paikkatietoa.

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi projekti toteutettiin suurimmaksi osaksi etätyöskentelynä, mutta selvityksiä päästiin tekemään myös paikan päällä Ollinjoella ja sen valuma-alueella maastokäyntien sekä vesinäytteiden avulla.

Projektin lopputuotoksena syntyi raportti ”Suositus Ollinjoen alueen kestävälle vesistökäytölle” ja tiivis tiekartta toimenpide-ehdotuksista. Projekti esiteltiin tilaajille 5.5.2021.

Lisätiedot:

Sirpa Ojansuu
lehtori
Kestävä kehitys -koulutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
etunimi.sukunimi@hamk.fi
0505744854