Puhetta metsästä – metsäalan viestintäopas valmistunut - Hämeen ammattikorkeakoulu
Puhetta metsästä – metsäalan viestintäopas valmistunut
puolukanvarpuja

Puhetta metsästä – metsäalan viestintäopas valmistunut

04.11.2021 09:32

Metsäasiat ovat nyt ajankohtaisempia kuin koskaan. Kaikille avoin metsäalan viestintäopas parantaa metsätalouden toimijoiden viestintätaitoja ja innostaa heitä kertomaan omasta työstään ja tuomaan sen näkyväksi.

Array

Opas on syntynyt Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) aloitteesta ja sen on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Työtä on ollut tukemassa metsäalan keskeisiä toimijoita kokoava hankeryhmä, jossa oli edustajat seuraavista organisaatioista: Helsingin yliopisto, Metsä Group, Metsäteho, Metsänomistajien palvelutoimisto MHYP, Stora Enso ja UPM Metsä. Aineiston toimitustyöstä on vastannut Miltton Oy.

Oppaan tavoitteena on parantaa metsätalouden toimijoiden viestintätaitoja ja innostaa heitä tuomaan näkyväksi omaa työtään ja osaamistaan. Materiaali on apuväline erityisesti henkilökohtaisen viestinnän kehittämiseen. Viestintää tehdään organisaatioissa yhteistyössä, ja jokainen organisaatio voi ottaa materiaalin käyttöön haluamassaan laajuudessa. Myös metsäalan opiskelijat saavat materiaalien avulla jo opiskeluaikana nykyistä paremmat ammatilliset lähtökohdat metsäalan viestintään ja vuorovaikutukseen.

Materiaalista löytyy erityisesti metsäalan näkökulmasta kirjoitettuna vinkkejä ja harjoituksia toimivaan viestintään sosiaalisessa mediassa ja muussa sisällöntuotannossa. Työkalupakkiosiosta löytyy mm. sosiaalisen median pelisääntöjä, kirjoittajakoulu sekä harjoituksia oman viestintäprofiilin kirkastamiseen.

Aineisto on sijoitettu Metsätehon hallinnoimaan Puuhuolto.fi -portaaliin, josta se on vapaasti kaikkien kiinnostuneiden käytössä. 

Lisätietoja

Antti Sipilä
Koulutuspäällikkö, metsätalouden koulutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
antti.sipila@hamk.fi
050 592 7051

 

 

 

 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU