Sambian markkinoista kiinnostuneita yrityksiä haetaan mukaan
Sambian markkinoista kiinnostuneita yrityksiä haetaan mukaan innovaatio-ohjelmaan
Opiskelijoita ryhmätyössä

Sambian markkinoista kiinnostuneita yrityksiä haetaan mukaan innovaatio-ohjelmaan

23.11.2021 15:07

HAMK toteuttaa helmi-maaliskuussa innovaatio- ja liiketoiminnan kehittämisohjelman, johon haetaan mukaan 15 pientä ja keskisuurta yritystä Suomesta ja Sambiasta.

Array

Hämeen ammattikorkeakoulun toteuttamassa ohjelmassa tuetaan konkreettisesti yritysten palvelu- tai tuotekonseptin kehittämistä ja liiketoiminnan suunnittelua. Mukaan haetaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joilla on jo olemassa olevia tuotteita tai palveluita. Keskeisiä toimialoja, joihin yritysten ratkaisuja haetaan, ovat maatalousteknologia, uusiutuvat energiat ja kiertotalous.

“Yrityksille osallistuminen mahdollistaa liiketoimintakonseptin kehittämisen kasvun vauhdittamiseksi ja kansainvälisten verkostojen luomisen”, kertoo hankkeesta vastaava Teija Lehtonen.

Hankkeen aikana järjestetään helmi-maaliskuussa 2022 kolme työpajaa, joista kaksi pidetään virtuaalisesti ja yksi tilanteen salliessa kasvokkain Lusakassa. Työskentely tapahtuu monialaisissa tiimeissä, joissa on mukana yritysten asiantuntijoiden lisäksi opiskelijoita ja opettajia Hämeen ammattikorkeakoulusta sekä Mulungushin ja Sambian yliopistoista. Työpajoissa tiimit suunnittelevat, testaavat ja kehittävät liiketoimintakonseptin ja saavat mahdollisuuden verkostoitua kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Konseptin kokeilujen kautta mukaan lähtevät yritykset saavat ymmärrystä siitä, kuinka heidän liiketoimintakonseptinsa voisi toimia valituilla markkinoilla.

Innovaatiotyöpajojen perusteella luodaan Sambian innovaatio- ja yrittäjyysverkostolle pitkäaikainen toimintamalli. Tavoitteena on luoda pysyviä yhteistyörakenteita, joissa monialaiset ja poikkitieteelliset tiimit voivat kohdata ja luoda ratkaisuja ja liiketoimintamalleja.

Hanke toteutetaan HAMKin, Crazy Townin sekä Sambian ja Mulungushin yliopistojen yhteistyönä. Hanke on osa Suomen ulkoministeriön rahoittamaa AGS-ohjelmaa (Accelerated Growth for Small and Medium-Sized Enterprises Programme).

Ohjelmaan voi hakea 14.12.2021 asti.

Lisätiedot

Teija Lehtonen 
KTM, erityisasiantuntija 
Biotalouden tutkimusyksikkö 
Hämeen ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi@hamk.fi 
040 061 8328

Esite (sis. ohjelman aikataulu ja linkki hakuun)