Syksyllä alkavissa opinnoissa vielä paikkoja vapaana – erilaisia hakuvaihtoehtoja tarjolla - Hämeen ammattikorkeakoulu
Syksyllä alkavissa opinnoissa vielä paikkoja vapaana – erilaisia hakuvaihtoehtoja tarjolla

Syksyllä alkavissa opinnoissa vielä paikkoja vapaana – erilaisia hakuvaihtoehtoja tarjolla

28.07.2021 08:00

Heinä- ja elokuussa HAMKista löytyy useita erilaisia koulutusmahdollisuuksia syksyllä alkaviin opintoihin. 29.7.-4.8.2021 järjestettävässä kesähaussa voi hakea kevään yhteishauissa täyttämättä jääneisiin paikkoihin. Kesähaun lisäksi opintoihin voi päästä kiinni avoimien korkeakouluopintojen, polkuopintojen, osaajakoulutusten sekä korkeakouludiplomien kautta. 

Array

Kesähaussa viiisi koulutusta 

Kesähaussa haetaan syksyllä 2021 alkaviin koulutuksiin. Tarjolla on täysipäiväisenä päiväopiskeluna järjestettäviä koulutuksia ja kaksi monimuotototeutusta. 

Haussa olevat koulutukset:  

Valintakoekutsut lähetetään hakijoille 5.8., ja valintakokeet koulutuksiin järjestetään ajalla 9.-10.8.2021.  Tarkemmat tiedot koulutuksista ja hakuohjeet löytyvät verkkosivuiltamme.  

Lisätietoja kesähausta: 
hakijapalvelut@hamk.fi 

Avoimessa nyt myös maksuttomia opintoja  

Ilmoittautuminen HAMKin avoimiin korkeakouluopintoihin alkaa 2.8.2021. Tänä syksynä tarjolla myös maksuttomia opintoja.  

HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa on mahdollista opiskella osia AMK-tutkintoon tai ylempään AMK-tutkintoon johtavista opinnoista – suomeksi ja englanniksi. Avoimien AMK-opintojen avulla voi kehittää omaa ammattitaitoa tai päivittää jo olemassa olevaa osaamista. Ilmoittautuminen opintoihin on käynnissä 2.-15.8.2021. Opintoihin ilmoittaudutaan verkkosivujen ilmoittautumislomakkeen kautta.  

Avoimessa AMKissa suoritetut opinnot voidaan hyväksilukea ammattikorkeakouluissa, ja ne on mahdollista sovittaa myös lukion tai ammatillisen oppilaitoksen tutkintoon. 

Lukiolaiset ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijat voivat opiskella elokuun 2021 alusta osan HAMKin avoimen AMKin opintotarjonnasta maksutta. Koko opintotarjonta löytyy täältä.  

Polkuopinnot ovat vaihtoehtoinen väylä tutkinto-opiskeluun 

Polkuopintoihin voi hakeutua ajalla 2.-8.8.2021. Ne muodostuvat AMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opinnoista ja YAMK-tutkintojen ensimmäisen lukukauden opinnoista. Ne ovat vaihtoehto, jos ei tullut valituksi tutkinto-opiskelijaksi, tai jos hakijalla ei ole vaadittua pohjakoulutusta. Polkuopinnot sopivat myös opiskelijalle, joka haluaa täydentää osaamista tutkintoon saakka.  

HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa on tarjolla AMK-polkuopintoja kaikissa tutkintokoulutuksissa suomeksi ja englanniksi. Ylemmän ammattikorkeakoulun polkuopintoihin vaaditaan aikaisemmin suoritettu soveltuva korkeakoulututkinto. YAMK-polkuopinnot voi aloittaa ennen kuin hakukelpoisuuteen vaadittava työkokemus on täyttynyt. Polkuopintoja on tarjolla kaikissa HAMKin YAMK-koulutuksissa. 

Polkuopintojen jälkeen, tai kun on muuten suorittanut riittävän määrän tutkintoon hyväksyttäviä opintoja avoimessa AMKissa, voi hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi.  

Polkuopintojen tarjontaan voi tutustua täällä. 

HAMKin avoimen AMKin tarjonnassa myös osaajakoulutuksia ja korkeakouludiplomeja

Osaajakoulutukset ovat ammattikorkeakoulututkinnon erityisosaamisen kokonaisuuksia. Koulutuksista saa työelämän tarpeeseen vastaavaa osaamista. Osaajakoulutusten laajuus on 30 opintopistettä, ja niiden suorittaminen kestää vuoden. Opinnot ovat maksullisia ja osa avoimen AMKin tarjontaa. 

HAMKissa on tarjolla Maatalouden perusteiden osaajakoulutus (ilmoittautuminen 1.6.-15.8.) sekä Kestävän kehityksen osaajakoulutus (ilmoittautuminen 1.12.2021 saakka).   

Korkeakouludiplomi on sopiva koulutusmuoto henkilölle, joka hakee uutta potkua työhön, tarvitsee työtehtävissään syvempää osaamista jostakin uudesta aihealueesta, haluaa kehittää opintojen ohessa omaa työtään, haluaa opiskella joustavasti tai hakee laajaa, työn ohessa toteutettavaa tehokasta koulutusta. Ilmoittautuminen Korkeakouludiplomi -koulutukseen on avoinna.  

Korkeakouludiplomiopinnot eivät johda tutkintoon, mutta opiskelija saa niistä todistuksen eli korkeakouludiplomin. Mikäli opiskelija hakeutuu HAMKiin tutkinto-opiskelijaksi, voidaan opintoja todistuksen perusteella hyväksilukea.