Tuloksia AMKien ja yliopistojen yhteistyöstä – Oppijan oikeus -hankkeen loppuseminaari 17.9. - Hämeen ammattikorkeakoulu
Tuloksia AMKien ja yliopistojen yhteistyöstä – Oppijan oikeus -hankkeen loppuseminaari 17.9.
kuvituskuva

Tuloksia AMKien ja yliopistojen yhteistyöstä – Oppijan oikeus -hankkeen loppuseminaari 17.9.

06.08.2021 13:23

Erityisopetuksen, erityisen tuen, ohjauksen ja uraohjauksen tutkimusta toteutettiin tiiviissä yhteistyössä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kesken Oppijan oikeus – opettajan taito -hankkeessa. Hankkeen loppuseminaarissa esitellään uusia tutkimutuloksia sekä käydään läpi kokemuksia piloteista.

Array

Oppijan oikeus – opettajan taito -hanke on tuottanut kolmen vuoden ajan tutkimusperusteista tietoa erityisopetuksen, erityisen tuen, ohjauksen ja uraohjauksen alueilta ammatillisessa koulutuksessa ja lukiossa. Kehittämisen kohteena ovat olleet mm. opettajankoulutuksen opetussuunnitelmat ja yhteinen opintotarjonta. Hankkeessa on paneuduttu uudenlaisten kumppanuuksien rakentamiseen. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat tehneet tiivistä yhteistyötä tutkimuksessa ja hankkeen kokeilupiloteissa.

Hankkeessa tuotettu Marjatta Takalan, Maija Mäkisen, Seija Eskolan, Minna Saarisen ja Katja Sutelan artikkeli on hyvä esimerkki yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyöstä. Artikkeli Mitä erityisopettajien koulutuksissa opetetaan? – Havaintoja yliopistojen ja ammatillisten opettajakorkeakoulujen opetussuunnitelmista on julkaistu Ammattikasvatuksen aikakauskirjassa 2/2021.

Hankkeessa on tuotettu paljon erilaisia julkaisuja artikkeleita, laaja podcast-sarja, videoita sekä opetusmateriaalia. Näihin materiaaleihin voi tutustua hankkeen sivuilla.

Tutkimustuloksia sekä pilottikokeiluissa kerrytettyjä kokemuksia esitellään perjantaina 17.9.21 klo 9.00 alkavassa koko päivän kestävässä hankkeen loppuseminaarissa.

Oppijan oikeus – opettajan taito loppuseminaari

Aika: 17.9.2021 klo 9–15
Paikka: webinaari https://hamk.zoom.us/j/64724224513
Osallistujat: kaikki kiinnostuneet
Ilmoittautuminen: ei ilmoittautumista

Ohjelma

9.00 – 9.10 Tervetuloa
Anu Raudasoja, Hämeen ammattikorkeakoulu

9.10 – 9.40 ”Sama nimi – eri asia” yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmien vertailua
Marjatta Takala Oulun yliopisto, Seija Eskola, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

9.40 – 10.10 Lukiolaisten tuen tarpeet ja lukion tarjoama tuki tutkimuksen valossa
Minna Saarinen, Sonja Ojala, Helsingin yliopisto

10.10 – 10.25 Kokemuksia esteettömyydestä ja saavutettavuudesta
Anna-Reetta Pakarinen ja Piia Jolla 

10.25 – 10.55 Erityisopettajien näkemys työstään reformin jälkeen
Leena Kaikkonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

10.55 – 11.25 Opinto-ohjaajien työ ja koulutus
Johanna Rantanen Jyväskylän yliopisto, Ari Jussila, Tampereen ammattikorkeakoulu

11.30 – 12.30 Lounastauko

12.30 – 12.45 Hankkeet opettajankoulutuksen kehittämisen tukena
Seija Mahlamäki-Kultanen, HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

12.45 – 12.55 Hankkeen materiaali opiskelijoiden silmin
Päivi Pynnönen, Hämeen ammattikorkeakoulu

12.55 – 13. 15 Vaativan erityisen tuen opiskelijoiden työ, vapaa-aika ja elämä opintojen jälkeen
Åbo Akademi

13.15 – 13.30 Ammatillisten ohjaajien rooli erityisessä tuessa
Susanna Löf, Haaga-Helia

13.30 – 13.45 Kokemukset lukion pilotit Tampereen korkeakouluyhteisö

13.45 – 14.00 Osaamiskumppanuus ja järjestöt laajentamassa moniammatillista tukea
Ruut Kaukinen, Haaga-Helia

14.15 – 14.45 Osaamismerkit erityisen tuen ja ohjauksen osaamista varmistamassa OAMK

14.45 – 15.00 Tilaisuuden päätössanat
projektipäällikkö Simo Uusinoka, Hämeen ammattikorkeakoulu

Ohjelman muutokset ja tarkennukset mahdollisia.

 

Oppijan oikeus - opettajan taitoOKM logo

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU