Tutkimusapurahoja haettavana 26.2. saakka - Hämeen ammattikorkeakoulu
Tutkimusapurahoja haettavana 26.2. saakka
Pientalon lämmitysenergiainvestoinnin kannattavuustarkastelu, hajautettu energiantuotanto.

Tutkimusapurahoja haettavana 26.2. saakka

01.02.2021 08:14

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö myöntää apurahoja Kanta-Hämeen ja Etelä-Pirkanmaan alueita tukeviin tutkimushankkeisiin.

Array

Apurahojen hakuaika alkaa 1.2.2021 ja päättyy 26.2.2021 klo 16.00. Apurahat ovat vapaasti kaikkien haettavissa ja apurahoja jaetaan seuraavin kriteerein:

1) Nuori tutkija, 5000 euron apuraha tai apurahoja

Hämeen ammattikorkeakoulun toiminta-aluetta tukevan tai aluetta hyödyntävän tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukemiseen.

2) Työtä luovat, arkea helpottavat, yhteiskunnan ongelmia ratkaisevat innovaatiot, 3000 euron apuraha tai apurahoja

Apurahat kohdennetaan Hämeen ammattikorkeakoulun toiminta-alueella uusia toimintamalleja ja uutta liiketoimintaa edistäviin innovaatioihin. Erityisesti toivomme hakemuksia, jotka liittyvät ammatilliseen osaamiseen, biotalouteen rai teknologiasovelluksiin mukaan lukien ohutlevyteknologia tai älykkäät palvelut.

Apurahaa haetaan säätiön hakulomakkeella. Lomake ja ohjeet ovat saatavilla säätiön sivuilla, osoitteessa www.hakkts.fi / Julkinen apurahahaku.

Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti ja noudatamme Tietosuojalakia 1050/2018. Saapuneita hakemuksia ei palauteta.

Säätiön hallitus päättää apurahan saajista 12.3.2021. Päätökset ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse.

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö on perustettu vuonna 1997 seitsemäntoista yrityksen ja yhteisön toimesta. Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Hämeen ammattikorkeakoulun toiminta-alueen taloudellista kehitystä, tutkimusta ja tuotekehitystä.

Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja ja muita varoja sekä myöntää stipendejä ja apurahoja ammattikorkeakoulun piirissä harjoitettavaan toimintaan. Säätiö voi myöntää erityisiä tunnustuspalkintoja oman alansa huomattavien löytöjen tai keksintöjen tekijöille.

Lisätietoja:

Jyrki Miettunen
asiamies
Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö
040 538 1681

Aira Lappalainen
sihteeri
Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen säätiö
040 734 4503

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@hamk.fi.

Säätiön verkkosivut