Äkkilähdöllä syksyksi opiskelemaan – löydä mieleinen koulutus kesähausta - Hämeen ammattikorkeakoulu
Äkkilähdöllä syksyksi opiskelemaan – löydä mieleinen koulutus kesähausta

Äkkilähdöllä syksyksi opiskelemaan – löydä mieleinen koulutus kesähausta

22.06.2022 08:26

Heinä- ja elokuussa HAMKista löytyy useita erilaisia koulutusmahdollisuuksia syksyllä alkaviin opintoihin. 27.7.-3.8.2022 järjestettävässä kesähaussa voi hakea kevään yhteishauissa täyttämättä jääneisiin paikkoihin. Kesähaun lisäksi opintoihin voi päästä kiinni avoimien korkeakouluopintojen, polkuopintojen, osaajakoulutusten sekä korkeakouludiplomien kautta. 

Array

Päiväopiskelua tai monimuotoa 

Kesähaussa haetaan syksyllä 2022 alkaviin koulutuksiin. Tarjolla on päiväopintoina järjestettäviä koulutuksia sekä yksi monimuotototeutus.  

Haussa olevat koulutukset:   

Valintakokeet järjestetään ajalla 5.-11.8.  Valintakoekutsut lähetetään 4.8.2022 hakijan hakemuksellaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Tarkemmat tiedot koulutuksista sekä hakuohjeet löytyvät verkkosivuiltamme.   

Lisätietoja kesähausta:  
hakijapalvelut@hamk.fi  

Kehitä osaamistasi avoimilla korkeakouluopinnoilla 

Ilmoittautuminen HAMKin avoimiin korkeakouluopintoihin alkaa 1.8.2022 klo 8.00. HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa on mahdollista opiskella osia AMK-tutkintoon tai ylempään AMK-tutkintoon johtavista opinnoista – suomeksi tai englanniksi. Avoimien AMK-opintojen avulla voi kehittää omaa ammattitaitoa tai päivittää jo olemassa olevaa osaamista. Ilmoittautuminen opintoihin on käynnissä 1.-12.8.2022. Opintoihin ilmoittaudutaan verkkosivujen ilmoittautumislomakkeen kautta.   

Avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksot ovat AMK- tai YAMK -tasoisia opintoja. Tavallisesti opinnot voidaan hyväksilukea tutkintojen vapaasti valittaviin opintoihin ja koulutuksesta riippuen myös tutkintorakenteen pakollisiin ja valinnaisiin opintoihin. Opintojen vastaavuus tulee aina varmistaa vastaanottavasta korkeakoulusta.   

Polkuopinnot ovat vaihtoehtoinen väylä tutkinto-opiskeluun  

Polkuopintoihin voi hakeutua ajalla 1.-3.8.2022. Ne muodostuvat AMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opinnoista ja YAMK-tutkintojen ensimmäisen lukukauden opinnoista. Ne ovat vaihtoehto, jos ei tullut valituksi tutkinto-opiskelijaksi, tai jos hakijalla ei ole vaadittua pohjakoulutusta. Polkuopinnot sopivat myös opiskelijalle, joka haluaa täydentää osaamista tutkintoon saakka.   

HAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa on tarjolla AMK-polkuopintoja kaikissa tutkintokoulutuksissa suomeksi ja englanniksi. Ylemmän ammattikorkeakoulun polkuopintoihin vaaditaan aikaisemmin suoritettu soveltuva korkeakoulututkinto. YAMK-polkuopinnot voi aloittaa ennen kuin hakukelpoisuuteen vaadittava työkokemus on täyttynyt. Polkuopintoja on tarjolla lähes kaikissa HAMKin YAMK-koulutuksissa.  

Polkuopintojen jälkeen, tai kun on muuten suorittanut riittävän määrän tutkintoon hyväksyttäviä opintoja avoimessa AMKissa, voi hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi.   

Polkuopintojen tarjontaan voi tutustua täällä.     

HAMKin avoimen AMKin tarjonnassa myös osaajakoulutuksia ja korkeakouludiplomeja 

Osaajakoulutukset ovat ammattikorkeakoulututkinnon erityisosaamisen kokonaisuuksia. Koulutuksista saa työelämän tarpeeseen vastaavaa osaamista. Osaajakoulutusten laajuus on 30 opintopistettä, ja niiden suorittaminen kestää vuoden. Opinnot ovat maksullisia ja osa avoimen AMKin tarjontaa.  

HAMKissa on tarjolla 

Korkeakouludiplomit ovat ammattikorkeakoulututkintojen osista muodostettuja koulutuskokonaisuuksia. Korkeakouludiplomi on sopiva koulutusmuoto henkilölle, joka hakee uutta potkua työhön, tarvitsee työtehtävissään syvempää osaamista jostakin uudesta aihealueesta, haluaa kehittää opintojen ohessa omaa työtään, haluaa opiskella joustavasti tai hakee laajaa, työn ohessa toteutettavaa tehokasta koulutusta. Ilmoittautuminen Korkeakouludiplomi -koulutuksiin on avoinna.   

Korkeakouludiplomiopinnot eivät johda tutkintoon, mutta opiskelija saa niistä todistuksen eli korkeakouludiplomin. Mikäli opiskelija hakeutuu HAMKiin tutkinto-opiskelijaksi, voidaan opintoja todistuksen perusteella hyväksilukea.