Asiaa materiaalien hyötykäytöstä ‒ avoin verkkotilaisuus 12.9. - Hämeen ammattikorkeakoulu
Asiaa materiaalien hyötykäytöstä ‒ avoin verkkotilaisuus 12.9.
välkky hankkeen logo

Asiaa materiaalien hyötykäytöstä ‒ avoin verkkotilaisuus 12.9.

25.08.2022 11:58

Materiaalitehokkuuden parantaminen voi tuoda valmistavalle teollisuudelle merkittäviä säästöjä ja pienentää samalla ympäristön kuormitusta. HAMK järjestää kaikille aiheesta kiinnostuneille avoimen ja maksuttoman verkkotilaisuuden 12.9.2022.

Array

Mitä käytännössä tarkoittaa materiaalikatselmuksen hankkiminen, mitä ovat odotettavissa olevat hyödyt, mistä löytää katselmoijan ja paljonko siihen saa rahoitusta? Entä mikä on Materiaalitori, miten sitä käytetään ja kuinka teollisten symbioosien syntymistä yritysten välille tuetaan?

Materiaalien kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen on haaste, jota valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva Oy:n työkalut kuten materiaalikatselmus, Materiaalitori ja teollisten symbioosien fasilitointimalli osaltaan ratkovat. Materiaalikatselmuksen avulla voi tunnistaa hävikkiä, ja yritys voi hakea tukea Business Finlandilta katselmoijan tilaamiseen. Materiaalitorilla puolestaan voi ilmoittaa ja selata tarjolla olevia materiaaleja. Teollisten symbioosien fasilitointimallissa alueelliset koordinaattorit tuovat potentiaalisia yrityksiä yhteen tunnistamaan teollisten symbioosien mahdollisuuksia.

Apua tarjolla verkkotilaisuudessa

Edellä mainittuihin kysymyksiin tarjotaan vastauksia kaikille avoimessa ja maksuttomassa verkkotilaisuudessa maanantaina 12.9.2022 klo 13–15 verkossa. Esittelijöinä Motivan Ilkka Hippinen ja Business Finlandin Kati Oikarinen. Tilaisuuden järjestää HAMK Smart -tutkimusyksikön VÄLKKY- ja DIVA –hankkeet. Teollisten symbioosien mahdollisuuksista järjestetään myös oma työpaja 15.11.

Tilaisuuden ensisijainen kohderyhmä on eri alojen yritykset, mutta se tarjoaa kiinnostavaa asiaa myös kaikille muille kiertotaloudesta kiinnostuneille.

Hankkeiden ja tilaisuuden taustalla on Kanta-Hämeen pyrkimys hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä. Työtä viitoittaa osaltaan maakuntaan laadittu kiertotalouden tiekartta. Kulutus ja materiaalikierrot on yksi tiekartan viidestä kaistasta, joka tavoittelee jätteen synnyn minimointia ja materiaalitehokkuutta.

Lisätietoja:

Anne-Mari Järvenpää
Lehtori, Biotalousinsinöörin koulutus
Hämeen ammattikorkeakoulu
0400534131
anne-mari.jarvenpaa@hamk.fi.

Lue lisää:

VÄLKKY – Vihreät älykkäät palvelut kiertotalousyritysten kehittämisessä, toteutusaika 1.5.2021-30.4.2023. Hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia, rahoittajana Uudenmaaliitto ja Hämeen liitto. Lue lisää osoitteesta www.hamk.fi/valkky. 

DIVA – Data ja innovaatiot vihreän siirtymän tukena elintarvikealalla, toteutusaika 1.9.2021-31.8.2023. Hanketta rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia, rahoittajana Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus. Lue lisää osoitteesta https://www.divahanke.net/