Biotalousyrittäjyys tutuksi, lisää yritysprojekteja Afrikkaan – työpaja afrikkalaisten kanssa tuotti tuloksia - Hämeen ammattikorkeakoulu
Biotalousyrittäjyys tutuksi, lisää yritysprojekteja Afrikkaan – työpaja afrikkalaisten kanssa tuotti tuloksia
PBL Africa- ja AgriSCALE -projektien workshop

Biotalousyrittäjyys tutuksi, lisää yritysprojekteja Afrikkaan – työpaja afrikkalaisten kanssa tuotti tuloksia

04.10.2022 10:13

Syyskuussa HAMKin ja Aalto-yliopiston yhteistyössä järjestetyssä PBL BioAfrica- ja AgriSCALE -projektien workshopissa edistettiin ilmastoviisasta bio- ja maatalouden yrittäjyyttä ja jatkettiin afrikkalaisen biotalousalan osaamisen kehittämistä. Samalla tehtiin päätös toteuttaa 15 yritysyhteistyöprojektia Afrikassa.

Array

Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviainen iloitsi avajaispuheessaan HAMKin osaamispääomasta ja mahdollisuudesta kehittää yhdessä afrikkalaisten opettajien osaamista. HAMKin toteuttama globaali koulutusyhteistyö hyödyttää koko kaupunkia, sillä kansainvälistyminen on myös yksi Hämeenlinnan kärkitavoitteista. 

HAMK on Afrikka-strategiassaan sitoutunut käyttämään kansainvälisesti osaamistaan monipuolisessa kehitys- ja innovaatiotoiminnassa. Yksi workshopin merkittävä tavoite oli mahdollistaa kansainvälisten oppimisverkostojen syveneminen projekteissa mukana olevien yliopistojen välille. Tässä onnistuttiin. Päivien aikana kestävästä biotalousyrittäjyydestä puhunut Mona-Anitta Riihimäki luonnehti yrittäjyyttä ja kestävyyttä tahtotilana. Meillä on tarvittava tieto, jota jakamalla saavutamme yhdessä merkittäviä tuloksia. Yhteistyöllä Aalto-yliopiston ja afrikkalaisten yliopistojen kanssa pystymme tuottamaan sopivia ja kestäviä ratkaisuja paikallisiin olosuhteisiin, jotka johtavat kestävään kehitykseen sekä työpaikkojen ja vaurauden luomiseen.  

Päivien ohjelma mahdollisti avoimen ja vilkkaan keskustelun. HAMKin asiantuntijoiden tapa lähestyä ongelmia käytännön sovellusten kautta auttoi oivaltamaan monia ongelmaperusteisessa opetusmetodissa haastaviksi koettuja aiheita. Workshopista saadun palautteen perusteella päivien yhdeksi tärkeäksi saavutukseksi nousi dialogisuus ja vuorovaikutus. ”Vaikka projektimme ovat vain pieni osa monista HAMKin toteuttamista hankkeista, meitä puhutteli syvästi, kun näimme HAMKin vastuuihmisten halun viettää aikaa, syödä ja keskustella kanssamme ja kuunnella meitä”, kommentoi Sam Ruhiu Nairobin yliopistosta Keniasta. ”HAMKissa tasavertaisuus on strateginen valinta, joka toteutuu myös Afrikka-projekteissa. Arvostamme afrikkalaisten kanssa käytyä vilkasta keskustelua, joka tarjosi meille loistavan mahdollisuuden ymmärtää afrikkalaista yrittäjyyden ja oppimisen kulttuuria”, HAMK Bion erityisasiantuntija Teija Lehtonen jatkaa.

Projektien tavoitteena on juurruttaa opiskelijakeskeisiä oppimisen ja opettamisen menetelmiä afrikkalaisiin partneriyliopistoihin. Käytännön työkaluna tässä ovat opiskelijahaasteet, joissa oppijoina ovat sekä opettajat että opiskelijat. Kansainväliset opiskelijaryhmät ovat ratkaisseet suomalaisten ja afrikkalaisten yritysten liiketoiminnallisia ongelmia konkreettisina toimeksiantoina jo useammassa eri projektissa. Kehittämistyö jatkuu jälleen keväällä 2023. Workshopissa tehtiin päätös 15 Afrikassa toteutettavasta yritysyhteistyöprojektista, joista kuuteen on kaikilla HAMKin opiskelijoilla mahdollisuus päästä mukaan. Afrikkalaiset opettajan pääsevät jälleen kokeilemaan ongelmaperustaista opetusta käytännössä ja jatkamaan aiemmin oppimiensa asioiden syventämistä.

Hämeen ammattikorkeakoulun ja Aalto-yliopiston 19.-23.9.2022 järjestämässä työpajassa oli mukana 35 osallistujaa, joista noin puolet oli Keniasta, Ugandasta, Sambiasta. Muut päiville osallistuneet asiantuntijat olivat HAMKista, Aalto-yliopistosta sekä italialaisesta Pavian yliopistosta.