HAMK sai rahoitusta media-alan tutkimukseen - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMK sai rahoitusta media-alan tutkimukseen
toimittaja kirjoittaa lehtiöön

HAMK sai rahoitusta media-alan tutkimukseen

08.06.2022 17:18

Tutkimushankkeessa kehitetään lehtijuttujen luotettavuutta. Tutkimus avaa uuden suunnan mm. eri alojen ammattiosaamista kehittävän HAMK Edu -tutkimusyksikön toimintaan.

Array

Hämeen ammattikorkeakoulu on saanut Media-alan tutkimussäätiöltä rahoituksen tutkimushankkeeseen Vastuullisia valintoja, luotettavia tarinoita.

Hankkeessa selvitetään, millaisia valintoja toimituksissa tehdään tarinallisia mediasisältöjä tuotettaessa ja miten näitä valintoja analysoimalla voitaisiin jalostaa hyviä käytäntöjä, jotka edistävät journalismin luotettavuutta.

Tutkimuksessa ovat mukana Helsingin Sanomien Kuukausiliite, A-lehtien asumisen mediat ja Mediatalo Keskisuomalaisen Sunnuntaisuomalainen.

Tutkimuksen toteuttaa HAMK Edu -tutkimusyksikössä työskentelevä tutkijayliopettaja, dosentti Maria Lassila-Merisalo yhdessä Jyväskylän yliopistossa työskentelevän yliopistonlehtori, dosentti Lauri Haapasen kanssa.

”Nykyisessä sisältötulvassa olisi tärkeää pystyä erottamaan vastuullisesti tehty journalismi muusta informaatiotuotannosta. Se on helpommin sanottu kuin tehty, ja haluammekin pohtia yhdessä toimittajien ja tuottajien kanssa, miten laadukkaita tarinoita kirjoitetaan ja miten laatu saataisiin näkyväksi myös lukijoiden suuntaan”, Lassila-Merisalo sanoo.

”Suomessa tilanne on ollut hyvä, sillä kansalaisten luottamus journalistiseen mediaan ja viranomaisiin on ollut korkea, mutta viimeaikaisista tutkimuksista nähdään, että luottamus mediaa kohtaan on laskussa. Kaikenlaiset aloitteet tämän kehityssuunnan kääntämiseksi ovat nähdäksemme tarpeen.”

Uusi suunta HAMKin TKI-toiminnassa

Tutkimusta tehdään Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Edu -tutkimusyksikössä, jossa tutkitaan muun muassa eri ammattialojen muutosta ja kehittymistä sekä jatkuvan oppimisen tarpeita eri aloilla. Toimittajien ammattitaitoon liittyvä tutkimus avaa uuden suunnan HAMK Edu -tutkimusyksikön tki-toimintaan.

“Toimittajien työprosessien tutkiminen ja kehittäminen laajentaa myös mediakasvatuksen näkökulmaa, mikä on kaikkien alojen ja yhteiskunnan kannalta tärkeää. Media-alan tutkimussäätiö on uusi Edun toiminnan rahoittaja. Jatkossa onkin mielenkiintoista nähdä, mitä mahdollisuuksia säätiöllä voi olla rahoittaa laajemminkin toimintaamme”, HAMK Edu -tutkimusyksikön johtaja Martti Majuri sanoo.

Vastuullisia valintoja, luotettavia tarinoita –hanke toteutetaan 1.9.2022–31.8.2024.

Lisätiedot:

Maria Lassila-Merisalo
tutkijayliopettaja
HAMK Edu -tutkimusyksikkö
Hämeen ammattikorkeakoulu
050 522 9560
maria.lassila-merisalo@hamk.fi

Media-alan tutkimussäätiön tiedote.

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU