HAMKiin nimetty kaksi saavutettavuuskoordinaattoria - Hämeen ammattikorkeakoulu
HAMKiin nimetty kaksi saavutettavuuskoordinaattoria

HAMKiin nimetty kaksi saavutettavuuskoordinaattoria

16.12.2022 15:03

Koko HAMKin saavutettavuuskoordinaattoreina toimivat yhdessä tutkijayliopettaja Merja Saarela ja laatupäällikkö Lotta Linko. Heidän vastuullaan on varmistaa HAMKin saavutettavuuden eteneminen toimintojen saavutettavuussuunnitelmien mukaisesti.

Saavutettavuustyön tueksi on jo aiemmin muodostettu sisäinen asiantuntijaverkosto. Siinä on yksi tai useampi osallistuja jokaisesta toiminnosta, ja verkosto toimii vertaistukena, keskusteluryhmänä ja yhteisen oppimisen foorumina. Toimintojen saavutettavuusasiantuntijat edistävät oman toimintonsa saavutettavuustavoitteita yhdessä oman tiiminsä, verkoston ja saavutettavuuskoordinaattoreiden kanssa.

HAMKissa toimii myös saavutettavuuden ohjausryhmä, joka koostuu toimintojen vastaavista henkilöistä. Ohjausryhmä kokoontuu kerran lukukaudessa arvioimaan saavutettavuuden tilaa ja tarvittaessa linjaamaan saavutettavuuden kysymyksiä. 

Saavutettavuuskysymyksille, keskusteluille ja aineistoille on olemassa koko henkilökunnalle tarkoitettu Teams-tiimi. Tavoitteena on keskittää aiheen keskustelut yhteen paikkaan ja näin edistää yhteisen ymmärryksen luomista. 

  • Merja Saarela
  • Merja Saarela
  • tutkijayliopettaja
  • Lotta Linko
  • laatupäällikkö