Johtava tutkijayliopettaja Iivari Kunttu dosentiksi Vaasan yliopistoon - Hämeen ammattikorkeakoulu
Johtava tutkijayliopettaja Iivari Kunttu dosentiksi Vaasan yliopistoon
Iivari Kunttu

Johtava tutkijayliopettaja Iivari Kunttu dosentiksi Vaasan yliopistoon

05.09.2022 07:00

Hämeen ammattikorkeakoulun johtava tutkijayliopettaja Iivari Kunttu on nimitetty dosentiksi Vaasan yliopistoon kesäkuusta 2022 alkaen. Dosentuurin alana on tuotantotalous, tarkemmin data-analytiikka ja tietojohtaminen. 

Array

Kunttu toimii HAMK Smart -tutkimusyksikön Bio- ja kiertotalouden digitaaliset ratkaisut -tutkimusalueen vetäjänä. Hänellä on tekniikan tohtorin tutkinto tietotekniikasta Tampereen teknillisestä yliopistosta (2005), ja kauppatieteen tohtorin tutkinto strategisen johtamisen alueelta (Vaasan yliopisto, 2017). Hän on työskennellyt HAMK Smart -tutkimusyksikössä vuodesta 2017 alkaen. Viime vuosina hänen tutkimuksensa on suuntautunut bio- ja kiertotalouden arvoketjujen digitalisaatioon. Tutkimus näillä alueilla on vahvasti soveltavaa, ja niille on syntynyt vahvoja, yrityksiä ja tutkimuslaitoksia yhdistäviä verkostoja. Keskeistä verkostoituneessa tutkimus- ja kehittämistyössä on prosesseista kerätyn datan hyödyntäminen ilmastoystävällisen ruoan tuotannon prosessien kehittämisessä.

Dosentuuri tuo yhteistyötä HAMKin ja Vaasan yliopiston välille data-analytiikan ja tietojohtamisen aloilla niin opetuksessa kuin tutkimuksessakin. Opetuksen osalta yhteistyö avaa uusia mahdollisuuksia esimerkiksi tietojohtamisen ja datan käsittelyn opetussisältöjen yhteiseen kehittämiseen. Tutkimusyhteistyö taas liittyy yhteisten tutkimushankkeiden valmisteluun sekä yhteisjulkaisuihin dosentuurin alueella. Tärkeänä osana on myös tohtoriopiskelijoiden väitöskirjatyön ohjaaminen Vaasan yliopiston tohtoriohjelmissa. Tarkoituksena on, että dosentuurin puitteissa väitöskirjaohjauksia voidaan joustavasti toteuttaa HAMK Smartin tutkimushankkeissa.

“Nyt alkanut dosentuuri on hieno askel tutkijanuralla. Vaasan yliopisto on hyvä kumppani, jonka opetus- ja tutkimusalat sopivat hyvin nykyisen tutkimuksen kenttään”, Kunttu arvioi. 

Dosentti on akateeminen arvo, jonka yliopisto myöntää tunnustuksena tieteellisistä ja opetuksellisista ansioista. Dosentin arvo voidaan myöntää henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön ja hyvä opetustaito. Dosentuureja myönnetään tavallisesti aloille, joilla täydennetään yliopiston osaamisaloja ja mahdollistetaan dosentin asiantuntemuksen hyödyntämisen opetuksessa, ohjauksessa sekä tutkimuksessa ja kehittämistoiminnassa.

Lue lisää dosentin pätevyyden arvioinnista Vaasan yliopistossa