Kaksi uutta tohtoritutkintoa HAMK Eduun - Hämeen ammattikorkeakoulu
Kaksi uutta tohtoritutkintoa HAMK Eduun
Kirsi Korkealehdon väitöskirja

Kaksi uutta tohtoritutkintoa HAMK Eduun

12.04.2022 10:25

Edun tutkijoiden kevään väitöskirjat liittyvät kielten ja matematiikan opiskeluun.

Array

Kirsi KorkealehtoDr., FM, KM Kirsi Korkealehto väitteli 4.3.2022 Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa aiheesta “University of applied sciences students’ perceptions on engagement and spoken interaction in blended learning language studies“. Vastaväittäjänä toimi professori Agnes Kukulska-Hulme, The Open University, UK, ja kustoksena oli professori Auli Toom.

Korkealehdon väitöskirjassa selvitetään ammattikorkeakouluopiskelijoiden akateemista ja sosiaalista kiinnittymistään kieliopintoihin, sekä sitä mikä tehostaa suullisen vuorovaikutuksen harjoittelemista monimuoto-opinnoissa.

Tutustu lisää väitöskirjaan tästä.

Juulia Lahdenperä

Dr., FM Juulia Lahdenperä väitteli 19.3.2022 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheenaan “Supporting quality of learning in university mathematics – Contrasting students’ approaches to learning, self-efficacy, and regulation of learning in two student-centred learning environments“. Vastaväittäjänä toimi professori Carl Winsløw, Kööpenhaminan yliopisto, ja kustoksena oli professori Xiao Zhong.

Lahdenperä selvittää väitöskirjassaan, miten matematiikan perinteisesti opettajajohtoisiin opetusmenetelmiin painottuva opetus voi hyötyä erilaisista opiskelijakeskeisistä oppimisympäristöistä ja miten nämä tukevat matematiikan oppimisen laatua yliopistossa.

Lahdenperän väitöskirja on yksi ensimmäisiä korkeakoulumatematiikan oppimista käsittelevä väitöskirja Suomessa. Väitöskirja luo pohjan korkeakoulumatematiikan opetuksen tutkimusperustaiselle kehittämiselle, sekä tekee uuden avauksen tieteenalaan pohjautuvan korkeakouluopetuksen ja -oppimisen tutkimukseen alueelle.

Tutustu lisää väitöskirjaan tästä.