Lepaan kampuspuistolle Green Flag Award - Hämeen ammattikorkeakoulu
Lepaan kampuspuistolle on jälleen myönnetty Green Flag Award-palkinto
Lepaan opistorakennus

Lepaan kampuspuistolle on jälleen myönnetty Green Flag Award-palkinto

05.09.2022 15:05

Suomessa on palkittu laadukkaasti ylläpidettyjä Green Flag Award -viheralueita jo useamman vuoden ajan. Oulussa julkistettiin kaksitoista Green Flag Award -tunnuksen voittanutta viheraluetta – osa tuttuja puistoja ja muutama uusi viheralue. Lepaan kampuspuisto sai tunnustuksen jo 7. kerran. 

Array

Kansainvälinen Green Flag Award -tunnus myönnettiin 12 viheralueelle ympäri Suomea torstaina 25.8.2022 Oulussa järjestetyillä Kaupunginpuutarhurien Seurojen kesäluentopäivillä. Green Flag Award on viheralueiden kunnossapidon ja hallinnoinnin laadun tunnistava palkintojärjestelmä, jota hallinnoi englantilainen Keep Britan Tidy -organisaatio, Suomessa Viherympäristöliitto ry.

Lepaan kampuspuisto oli jälleen mukana tunnuksen hakuprosessissa. Tuomareita miellytti etenkin puiston dynaamiset luonnon monimuotoisuutta tukevat istutusalueet. Lisäksi tuomarit vakuuttuivat alueen siisteydestä, turvallisuudesta ja toimintojen hyvästä kunnosta.

Lepaan koulutuspäällikkö Heikki Peltoniemi kommentoi tunnustusta: “Tunnen ylpeyttä siitä, että olemme onnistuneet tuomaan Suomen viheralalle konseptin, joka tuo keskusteluun ja toimintaan kaikki kestävän kehityksen osa-alueet. Konsepti tuo myös viheralueiden hallinnointiin uusia näkökulmia. Green flag -puistoja tulee Suomeen koko ajan lisää ja tunnustus osaltaan lisää kiinnostusta ja arvostusta viheralueita kohtaan. Tunnustus nostaa myös viheralueita kunnossapitävän henkilöstön arvostusta. Auditointi on aina hieno oppimisen paikka ylläpitäjälle, sillä puistoa ja sen hallinnointiprosessia on itse tarkasteltava kriittisesti ja lisäksi tuomarit katsovat puistoa ulkopuolisena ihan eri näkökulmista. Opiskelijamme tekevät ensimmäiset puistojen GFA -hallinnointisuunnitelmat Green flagia hakeville kaupungeille. Nämä ovat hienoja työelämäprojekteja, sillä hallinnointisuunnitelmat ovat juuri hortonomiosaamisen ytimessä ja osaaminen on sellaista, jota ei vielä kentällä juuri ole. “

Hakijoista kaksi ensikertalaisia – haun uusineet viheralueet säilyttivät tunnustuksen

Ensimmäistä kertaa GFA-toimintaan ilmoittautuneet puistot olivat Paraisten keskuspuisto ja Kellonummen hautausmaa Espoosta. Lepaan kampuspuiston lisäksi tunnuksensa uusivat Lahden Pikku-Vesijärvenpuisto, Tampereen Hatanpään kartanonpuiston ja arboretumin, Mikkelin Naisvuori, Espoon Marketanpuisto ja Axxell Överbyn kampus sekä Kotkan puistoista Sapokan Vesipuisto, Katariinan Meripuisto, Jokipuisto, Sibeliuksenpuisto ja Fuksinpuisto. Viheralueet saivat tunnustusta tuomareilta erityisesti monimuotoista puutarhakulttuuria edistävästä kasvillisuudesta, monipuolisista virkistysmahdollisuuksista viheralueilla sekä hyvistä käytänteistä puistojen hallinnoinnissa.

Green Flag Award -voittajia on syytä onnitella

Green Flag Award on palkinnut puistoja Suomessa vuodesta 2016 lähtien, jolloin Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan kampuksen puistolle myönnettiin ensimmäinen GFA-tunnus. Laadukkaat GFA-kohteet huomioivat kokonaisvaltaisesti alueen käyttäjät, ympäristön sekä toimintastrategian. Vuonna 2022 puistot saivat erityistä tunnustusta aktiivisesta kehittämisestä laadukkaamman ja strategisemman kunnossapidon tason edistämiseksi. Suomen Green Flag Award -tunnuksen voittaneet viheralueet liittyvät yli 2 000 viheralueen kansainväliseen verkostoon 15 eri maassa, kuten Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Meksikossa, Turkissa, Belgiassa, Espanjassa ja Amerikassa.

Green Flag Award -palkintojärjestelmä on ainoa laatuaan koko maailmassa, jossa koulutettu tuomaristo arvioi viheralueen toimintaa sekä kirjallisesti hallinnointisuunnitelman avulla sekä kohdekäynneillä. Jokainen hakija vastaanottaa vuosittain kirjallisen ammattilaispalautteen, jossa arvioidaan viheralueen toimintoja 27 kohtaa sisältävän kriteeristön avulla. Kriteeristö vakiinnuttaa yleiset standardit laadukkaille viheralueille, jonka avulla voidaan esimerkiksi perustella ja kehittää alueiden vaatimaa rahoitusta sekä houkutella lisää käyttäjiä viheralueille.

 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU