Osaamismatkalla polkuja ja osaamisidentiteettiä rakentamassa - Hämeen ammattikorkeakoulu
Osaamismatkalla polkuja ja osaamisidentiteettiä rakentamassa
AOKK henkilökuntaa

Osaamismatkalla polkuja ja osaamisidentiteettiä rakentamassa

25.08.2022 10:42

Osaamismatkalla-hankkeen tavoitteena oli erilaisissa organisaatioissa ohjaustyötä tekevien uraohjausosaamisen vahvistaminen verkkovalmennuksen ja osaamismerkin suorittamisen avulla. Verkkovalmennuksissa valmennettiin ohjaajia holististen ja tulevaisuussuuntautuneiden ohjausmenetelmien hyödyntämiseen sekä tukemaan asiakkaan yksilöllisen osaamisidentiteetin rakentumista. Tulevaisuuden ohjauksessa korostuvat asiakkaiden erilaisten urapolkujen rakentaminen eri koulutusalojen ja -asteiden yhdistelmistä sekä jatkuvan oppimisen ohjaaminen.

 

Array

HAMK Edu -tutkimusyksikkö ja Ammatillinen opettajakorkeakoulu osallistuivat verkkovalmennuksen suunnitteluun ja vastasivat hankkeessa pilotoidusta digitaalisesta osaamismerkistä aina sen laatimisprosessista osaamismerkkien arviointiin saakka. Osaamismerkillä ohjaajat osoittivat työelämässä eri tavoilla hankkimaansa ja hankkeen valmennuksen kautta kartuttamaansa ohjausosaamista. Suorituksestaan saamaansa osaamismerkkiä he voivat hyödyntää perinteisten todistusten tapaan. Huomionarvoista merkkien suorittamisessa oli se, että osalle ohjaajista oman osaamisen kuvaaminen ei ollutkaan helppoa, vaikka he olivat tottuneet keskustelemaan asiasta asiakkaidensa kanssa.

Hankkeessa luotu verkkovalmennuksen ja osaamismerkin yhdistelmä osoittautui hyödylliseksi ja sitä voidaan soveltaa pienellä räätälöinnillä moniin erilaisiin ohjausalan perehdyttämistarpeisiin. Tällaisia kohderyhmäläisiä voisivat olla esim. oppilaitoksissa, Ohjaamoissa ja TE-palveluissa työskentelevät henkilöt, joilla ei ole varsinaista ohjausalan koulutusta, mutta heidän tehtäviinsä sisältyy ohjaustyötä.

Mikäli haluat valmennuspaketista ja osaamismerkistä lisätietoja, ota yhteyttä HAMK ammatillisen opettajakorkeakoulun asiantuntijoihin – Sanna Heino ja Soili Rinne (etunimi.sukunimi@hamk.fi).
Hankkeen verkkosivuilla http://osaamismatkalla.fi on lisätietoa, materiaaleja, artikkeleja. 

Osaamismatkalla-hanke toteutettiin 1.8.2020 – 31.7.2022. Päätoteuttajana toimi Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja osatoteuttajina Hämeen ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, Raahen koulutuskuntayhtymä Brahe, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia. 
Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto ja rahoitusta koordinoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.