Raitiotien sähköjärjestelmän täydennyskoulutus 2022 (3 op) - Hämeen ammattikorkeakoulu
Raitiotien sähköjärjestelmän täydennyskoulutus 2022 (3 op)

Raitiotien sähköjärjestelmän täydennyskoulutus 2022 (3 op)

18.02.2022 13:36

Raitiotiesähköjärjestelmän täydennyskoulutuksessa käydään läpi raitiotiejärjestelmän infrastruktuurin kokonaisrakennetta ja eri rakenneosien merkitystä ratasähköjärjestelmässä. Koulutuksessa keskitytään taajamaliikenteessä käytössä olevaan ajosähkönsyöttöön perustuvaan, tasasähköä energianaan käyttävään, pienjännitteiseen liikennejärjestelmään. Koulutuksen aikana osallistujat saavat kokonaiskuvan ratasähköjärjestelmän toiminnoista, toteutustavoista, sähköturvallisuusvaatimuksista ja erityisesti tasasähköön liittyvistä oheisongelmista.

Array

Aika ja paikka

ti 4. – to 6.10.2022 klo 9.30–15.30 (3 pv) Hämeen ammattikorkeakoulu, Kaartokatu 2, Riihimäki.
Vapaaehtoinen excursio varikolle ke 5.10. klo 15.30–18.30. Kuljetus varikolle kuuluu koulutuksen hintaan.

Kohderyhmä

Koulutus on kohdennettu asiantuntijoille, suunnittelijoille ja kunnossapitohenkilöstölle, jotka tarvitsevat työssään osaamista raitiotien sähköjärjestelmästä. Koulutuksessa on etua sähkötekniikan ymmärryksestä ja kokemuksesta sähköjärjestelmästä.

Osaamistavoite

  • Ymmärtää järjestelmän eri rakenneosien pää­funktion ja yleiset rakenteelliset ominaisuudet,
  • Ymmärtää järjestelmän osien rajapintoihin liittyvää problematiikkaa ja rakenteellisia vaatimuksia,
  • Hahmottaa erilaisiin ympäristöihin soveltuvia ajosähköjärjestelmiä,
  • Ymmärtää tasavirtajärjestelmään liittyvän hajavirran ja magneettisten häiriöiden jms. problematiikkaa,
  • Ymmärtää vaihtovirtasähkön ja tasavir­tasähkön erityispiirteistä aiheutuvan eron rata­sähkökäytössä,
  • Ymmärtää sähköturvallisuuden perusteet raiti­otieympäristössä ja suojamaadoituksen peri­aatteet sähkövaaran torjumiseksi,
  • Tietää raitiotien ratasähköä ohjaavat merkit­tävimmät normit ja ohjeet.

Kouluttaja

DI Raimo Mättö, ZAP Perspective Oy. Raimo Mätöllä on vuosien työkokemus ratasähköistykseen liittyvistä projektitehtävistä, suunnittelusta ja hankeohjauksesta. Viimeiset 20 vuotta Mättö on toiminut konsulttina mm. HKL:n raitiotien ja metron sähkötekniikkaan liittyvissä hankkeissa sekä osallistunut Saksan liikennelaitosten sähkötekniikkaryhmän toimintaan.

Koulutusyhteistyössä on mukana Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy.

Suoritustapa

Koulutukseen sisältyy lähtötasokartoitus, luento-osuudet, vapaaehtoinen vierailu varikolle ja lopputentti. Opintopisteisiin (3 op) oikeuttavan todistuksen saamisen ehtona on hyväksytysti suoritettu tentti. Kaikille osallistujille toimitetaan osallistumistodistus.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu koulutukseen 25.9.2022 mennessä tästä linkistä

Hinta

1 050 € + alv 24 % (sis. luennot, materiaalin sähköisenä, kahvit, kuljetuksen excursiolle ja todistuksen)