Sisällöllinen saavutettavuus auttaa jokaisen arkea - Hämeen ammattikorkeakoulu
Sisällöllinen saavutettavuus auttaa jokaisen arkea

Sisällöllinen saavutettavuus auttaa jokaisen arkea

12.12.2022 10:49

Sisällöllinen saavutettavuus tarkoittaa, että esimerkiksi ohjeet ja oppimismateriaalit tuotetaan sisällöltään, rakenteeltaan ja ulkoasultaan mahdollisimman selkeiksi, loogisiksi ja yksinkertaisiksi. Näin edistetään asian ymmärtämistä ja oppimista.

Tekstissä saavutettavuus koostuu kolmesta osa-alueesta:

  1. Tekstin sisällöstä eli ymmärrettävyydestä.
  2. Tekstin muotoilusta eli silmäiltävyydestä.
  3. Tekstin teknisestä rakenteesta eli luettavuudesta.

Tekstin ymmärrettävyydellä tarkoitetaan sitä, että asia on esitetty lukijalle mahdollisimman helposti ja selkeällä kielellä. Tekstin silmäiltävyys taas, että tekstin rakenne tukee nopeaa havainnointia. Luettavuus puolestaan tukee tekstin teknistä rakennetta ja auttaa apuvälineitä toimimaan oikein

HAMKissa on tehty pitkään töitä saavutettavuuden parantamiseksi. Erityisesti tekninen saavutettavuus HAMKin verkkopalveluissa on todella hyvällä tasolla, ja sitä hiotaan entistä paremmaksi koko ajan. Saavutettavuuden parantamisessa teknisten asioiden parantaminen ei kuitenkaan yksin riitä ja onkin tärkeää kiinnittää huomiota myös sisällölliseen saavutettavuuteen.

Ohjeet sisällöllisen saavutettavuuden parantamiseen

Tartuin aiheeseen ammatillisen opettajan opintojen kehittämistyössä, koska koin että sisällöllisen saavutettavuus on tärkeä asia HAMKin saavutettavuuden parantamistyössä, ja tärkeä osa HAMKin verkkosivustolla olevien ohjeiden selkeytystä. Ohjeistuksia aiheen ympäriltä löytyi, mutta en löytänyt selkeää kokonaisuutta, jota hamkilaisten, itseni mukaan lukien, olisi ollut helppo käyttää osana arjen työtä. Kehittämistyöni tuotososuus julkaistiin syksyllä 2022 osana HAMKin digipedaohjeita: Miten parannan tekstini saavutettavuutta oppimateriaaleissa ja ohjeissa.

Tällä hetkellä toimin HAMKin verkkosivu-uudistuksen projektipäällikkönä, osallistun HAMKin brändiryhmän työhön ja vastaan HAMK-tason markkinoinnista. Saavutettavuuteen liittyvät asiat ovat osa jokaista työpäivääni, ja niiden merkitys korostuu entisestään, kun HAMKin uuden verkkosivuston rakennustyöt käynnistyvät vuodenvaihteen jälkeen.

Teemme parhaamme, että pystymme tarjoamaan käyttäjille mahdollisimman hyvän, selkeän ja saavutettavan sivuston, sekä hamkilaisille sisällöntuottajille mahdollisimman intuitiivisen päivitysympäristön sekä ohjeistuksen ja tuen päivittämisen tueksi. Näin päivittäjät voivat keskittyä olennaiseen, eli tuottamaan mahdollisimman ymmärrettävää, silmäiltävää ja teknisesti oikein luettavaa tekstiä verkkosivuille. Syksyllä järjestetyistä verkkosivutyöpajoissa kuulimme, että tämä koetaan päivittäjien kesken haasteeksi nykyisillä sivuilla ja siihen halutaan selkeä muutos: halutaan lisätä tiedon löydettävyyttä, silmäiltävyyttä ja ymmärrettävyyttä – eli parantaa sisällöllistä saavutettavuutta!

Toivon, että ohjeistus ja tuki asian tiimoilla innostaa kaikkia hamkilaisia kiinnittämään asiaan huomiota. Yhdessä voimme parantaa sisällöllistä saavutettavuutta, yksi teksti tai opetusmateriaali kerrallaan!