Tarinan avulla inkluusion moninaisuus näkyviin - Hämeen ammattikorkeakoulu
Tarinan avulla inkluusion moninaisuus näkyviin
Ink-animaation kuvitusta

Tarinan avulla inkluusion moninaisuus näkyviin

03.06.2022 12:11

Inkluusio on moniulotteinen, monimuotoinen ja monitulkintainen sekä käsitteenä että ilmiönä.

Array

Inkluusio on moniulotteinen, monimuotoinen ja monitulkintainen sekä käsitteenä että ilmiönä.

Ink-tarinan myötä toivotaan syntyvän uudenlaista keskustelua inkluusiosta, mikä rohkaisee purkamaan inklusiivisen ajattelun ja toiminnan esteitä ja näkemään upeita mahdollisuuksia.

Merkityksellistä olisi, että inkluusiokäsitettä tutkittaisiin ja sitä kautta yhdessä tarkennettaisiin, tiivistettäisiin ja rajattaisiin kontekstisidonnaisesti.

Tutustu tarinaan: INK – Mitä inkluusio tarkoittaa?

Ink-tarina syntyi GIVE-hankkeessa tarpeesta, missä HAMK Edu -tutkimusyksikön ja HAMK ammatillisen opettajakorkeakoulun asiantuntijat havaitsivat tutkimuksista, että inkluusio -käsitteellä on yhtä monta tulkintaa kuin on kertojaakin. GIVE – Governance for Inclusive Vocational Excellence -hankkeessa tutkitaan, kehitetään ja rakennetaan eurooppalaista inklusiivista ammatillisen koulutuksen huippuosaamista yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten, työelämän ja koulutuksen asiantuntijoiden kanssa.

Governance for Inclusive Vocational Excellence -hanke (GIVE), rakentaa eurooppalaisessa yhteistyössä inklusiivista ammatillista koulutusta, joka huomioi erityisesti heikommassa asemassa olevat opiskelijat. GIVE-hanketta rahoittaa Euroopan komission Erasmus+ -ohjelma ja se on osa ammatillisen huippuosaamisen toimintoja. Inkluusio on keino tavoitella laajempaa yhteiskunnallista osallisuutta. Hanketta koordinoi italialainen Cometa Formazione ja hankkeessa on sekä oppilaitos- että työelämäkumppaneita Suomesta, Italiasta, Espanjasta, Maltalta, Belgiasta ja Romaniasta.

Ink-tarina löytyy myös englanniksi: INK – What does inclusion mean?

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU